De står i sine egne lokaler i femte etasje på Aker Brygge og gliser bredt. Toppsjef Jan Harald Solstad i lille Point Resources og hans nestsjef Thomas Bjørgo har nettopp gjort unna et av tidenes største oljeoppkjøp på norsk sokkel.

Foran snuten på flere andre interessenter har de sikret seg ExxonMobils egenopererte oljefelter på norsk sokkel. Det vil i praksis si fullt eierskap av Balder- og Ringhorne-feltene. Med det tidobles oljeselskapets produksjon til drøyt 60.000 fat per dag.

– Vi er veldig glad for å gjøre denne transaksjonen, sier Solstad. 

Det er ingenting i veien med ambisjonene fremover heller. 

– Nå får vi en solid produksjonsbase i bunn for å investere 20 milliarder kroner de neste fem årene.

Klokken 12.30 samlet Exxon sine norske ansatte til allmannamøte for å orientere dem om transaksjonen.

– Salget av disse eiendelene har ingen innvirkning på ExxonMobils andre oppstrømseiendeler, som utgjorde rundt 75 prosent av vår netto produksjon i Norge sist år, og selskapet vil fortsatt være en betydelig investor i Norge, heter det i en melding fra selskapets toppsjef  i Norge, Morten Mauritzen.

Sterk eier i ryggen

Ingen av partene vil kommentere kjøpesummen, men oljekonsulent Anders Wittemann har tidligere antydet at Exxons norske egenopererte felter kan være verdt fra 0,9 til 1,35 milliarder dollar avhengig av om man legger 50 eller 80 dollar til grunn som langsiktig oljepris. Etter det DN har grunn til å tro, skal prisen ligge i nedre delen av dette leiet. I så fall vil det være snakk om en transaksjon til oppunder åtte milliarder kroner. 

Det er med det en av de større oljetransaksjonene på norsk sokkel, kanskje den største som er løftet frem av finansielle aktører. Bak Point Resources står nemlig det stavangerbaserte oppkjøpsfondet HitecVision, som forvalter over 40 milliarder kroner på vegne av internasjonale investorer. Dermed har lille Point Resources kunne delta i en kamp få andre små oljeselskaper har hatt forutsetning for å delta i.

– Vi har sterk eier i ryggen. Det er en fordel å ha finansiell kapasitet, sier Solstad.

Han har lite å si om forhandlingene med Exxon. 

– Vi ble invitert inn i prosessen, om de inviterte andre, vet ikke jeg, sier Solstad. 

– Har det vært en budkamp?

– Det har det nok vært, men det vet ikke vi. Vi har levert ett bud, og forhandlet videre med Exxon på grunnlag av det, sier han. 

– Hvilke oljepriser har dere lagt til grunn?

– Vi har lagt til grunn det vi mener er markedsbaserte forutsetninger. Det viktige for oss er at vi er i stand til å bygge portefølje som er robust i lave prisscenarioer, sier han.

– Ligger det en oppside for selgeren i avtalen? Er det opsjoner eller oljeprisindeksering eller noe sånt?

– Vi kommenterer ikke på kommersielle elementer i avtaler.

Tidsskille

At ExxonMobil selger til en finansiell aktør av typen HitecVision og Point Resources, illustrerer et tidsskille på norsk sokkel. ExxonMobil er verdens største børsnoterte oljeselskap, og var en av gigantene som drev frem utviklingen på norsk sokkel i pionertiden. Oljefeltet Balder ligger betegnende nok i produksjonslisens nummer 001. Fremover vil Exxon bare være til stede i Norge som deleier i en håndfull felter, eierandeler som riktignok gir en betydelig produksjon på et par hundre tusen fat. 

Ved å selge de egenopererte feltene, slipper Exxon imidlertid å holde en stor driftsorganisasjon i Norge, og kan dedikere ledelsesressurser og oppmerksomhet til oljeland selskapet oppfatter å ha større potensial. 

Det har lenge gått rykter om at Exxon har ønsket å selge denne virksomheten, og både britiske Neptune Oil and Gas og Aker BP ble nevnt av nyhetsbyrået Bloomberg før jul som andre aktuelle interessenter, i tillegg til Point Resources. 

Point Resources overtar både Exxon-bygget på Forus og mesteparten av Exxons folk. 

– Vi får med oss 300 ansatte fra Exxon, inkludert 170–180 offshoreansatte, sier Solstad.

Fra før har Point Resources 50 ansatte, etter å ha slanket seg fra 80 gjennom det siste året, da også den tidligere toppsjefen har måttet gå. 

– Ingen av de ansatte mister jobben. Ingen trenger å flytte. Jeg har vært midlertidig toppsjef. Hvem som blir toppsjef i det nye selskapet vil bekreftes på et senere tidspunkt, sier Solstad.

Selskapet har aldri vært operatør for et oljefelt før. Nå vil selskapet eie hundre prosent av Balder og Ringhorne, en uvanlig situasjon for et mindre oljeselskap. 

Store planer

Når Solstad snakker om å bruke 20 milliarder kroner de neste fem årene, er bare 30–40 prosent av dette knyttet til de oppkjøpte Balder og Ringhorne-feltene. Selskapet er nemlig fra før inne i en rekke funn som skal bygges ut de kommende årene. 

– Vi har allerede Bauge-utbyggingen som vi mandag leverte plan for utbygging og drift på. I tillegg har vi Pil og Bue-funnet, der vi eier 45 prosent, som skal besluttes i fjerde kvartal. På toppen kommer Garantiana- og Brasse-funnene, sier Solstad.

Han mener Exxon-porteføljen passer som hånd i hanske med disse utbyggingsplanene. Point har nemlig hatt behov for løpende oljeinntekter for å kunne utnytte skattefordelene i forbindelse med feltinvesteringer fullt ut. 

Også i Balder- og Ringhorne-feltene ser han potensial, selv om installasjonene er 10–20 år gamle og har fallende oljeproduksjon. Ved å investere i oppgraderinger og finne olje i området rundt, mener Point det skal være mulig å holde liv i feltene til 2040. 

– Vi går inn med en plan om å arrestere produksjonsnedgangen, sier Solstad. 

– Det er et interessant letepotensial rundt her.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.