Torsdag ble oljelandene i Opec sammen med Russland enige om å opprettholde de nåværende produksjonsbegrensningene i ni måneder til i et forsøk på å støtte opp om oljeprisen. Oljerådgiver Jarand Rystad gir dem dårlige odds for å lykkes. 

– Det er risiko for oljepriskollaps i 2018, sier han.