Etter flere år med oljekrise bader oljeselskapene i penger igjen. Alt taler med andre ord for å bygge fancy hovedkontorer, ansette altfor mange høytlønnede ingeniører, holde påkostede internseminarer utenlands, konsekvent fly businessklasse og utstyre alle utbygginger med skreddersydde gullforgylte løsninger i tilfelle-tilfelle. Men nei, her kommer leder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass og gjør skam på sitt brede smil og sin løstsittende latter ved å messe om måtehold med en frekvens som ville vært en pietistisk vekkelsespredikant verdig.

1 Oljeprisen er nær 70 dollar fatet. Da er det vel tid for hummer og høye smørbrød igjen?

– Nei, oljeindustrien er svært opptatt av at de kostnadsreduksjonene som en har sett de siste årene ikke bare skal opprettholdes, men videreføres. Kostnadene er halvert en gang, og det er behov for å halvere dem en gang til. Det er endringer i energimarkedene, og oljens andel av energimiksen blir noe lavere enn i dag, men de beste anslagene sier at oljen fremdeles vil dekke en tredjedel av energibehovet i 2050.

2 Olje? Jeg trodde selv oljeselskapene løp bort fra oljen. Statoil vil ikke engang hete noe med «oil» lenger, men i stedet «Equinor»?

– Statoil har stolthet over sin produksjon av olje og gass, og har lagt frem mange nye oljeprosjekter i senere tid. Samtidig er selskapet tydelig på at det ønsker å bli et bredere energiselskap. Shell har gått den veien. Total har gått den veien. Total er en av de fremste på sol.

3 Total er også en av de fremste på sluttpakker, med opptil fem årslønner for norske ansatte. Passer det med budskapet ditt om måtehold i bransjen?

– Vi er veldig opptatt av at selskapene får svare for egne valg. Generelt er vi opptatt av måtehold.

4 Du er også blitt veldig opptatt av å fortelle at oljenæringen er den store drivkraften for innovasjon i Norge. Men hvorfor skal vi åpne Lofoten og Vesterålen for oljeaktivitet av den grunn?

– Teknologien som er utviklet i norsk oljenæring har kommet til nytte i fornybar energi, men også i helt andre bransjer som helsesektoren. Hvis oljenæringen skal kunne fylle en slik innovasjonsrolle i Norge fremover, må oljenæringen selv være i utvikling, og ha aktivitet og arealer å jobbe med. Det som er så bra, er at en eventuell oljeaktivitet ved Lofoten ikke utgjør noen risiko for torskebestanden.

5 Slik den norske klimadebatten utvikler seg, kan det av og til virke som om du står opp for en svak og utsatt gruppe i samfunnet?

– Jeg vil ikke si det slik. Men mange oljearbeidere, de som har jobbet ute, takker meg. Det gjør inntrykk. Når jeg står i en butikk eller sitter på flyplass og venter, hender det at det kommer folk bort til meg og sier tusen takk for at noen står opp for olje- og gassnæringen. Bransjen har vært altfor tilbakeholden med å fortelle sin historie. (Vilkår)