De første tre månedene av 2020 har vært preget av et brutalt oljeprisfall som har rammet oljeselskaper verden over. Onsdag kommer Aker BP med fasiten for første kvartal.

Den ferske kvartalsrapporten viser at det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeselskapet tapte 414 millioner dollar (4,2 milliarder kroner) før skatt i årets tre første måneder.

På forhånd var det ventet et resultat før skatt på minus 355 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av Infront for TDN Direkt.

Inntektene var på 872 millioner dollar, mot ventet 821 millioner dollar.

– En dramatisk situasjon

– Det resultatet er påvirket av nedskrivninger på rundt 600 millioner dollar og er ikke særlig representativt for den underliggende driften, sier analytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie, som på forhånd estimerte en fri kontantstrøm på 81 millioner dollar.

Aker BP har bokført nedskrivninger på 654 millioner dollar i kvartalet som bidrar til å trekke resultat før skatt kraftig ned. Nedskrivningene skyldes det store oljeprisfallet.

– Vi lever i ganske ekstraordinære tider. Kombinasjonen av Covid-19-pandemien og kollapsen i oljeprisene har skapt en situasjon som etter mitt syn er fullstendig uten sidestykke. Det er ingen tvil. Dette er en dramatisk situasjon. En situasjon som har potensial til å ødelegge selskaper, men også en situasjon hvor selskaper med robuste strategier vil bli belønnet. Jeg mener Aker BP er et slikt selskap, sier administrerende direktør Karl Johnny Hersvik under kvartalspresentasjonen til Aker BP.

Han viser til at produksjonen i kvartalet var rekordhøy på 208.100 fat per dag og at produksjonskostnadene har falt til 8,7 dollar per fat.

Aker BP fastholder guidingen om en produksjon på 205.000-220.000 fat olje per dag i 2020 til tross for at regjeringen har besluttet å kutte samlet norsk oljeproduksjon med 250.000 per dag i juni og 134.000 fat per dag i andre halvår.

Kutter letekostnader ytterligere

Kontantstrøm fra driften endte på 524 millioner dollar, opp fra 525 millioner dollar i samme periode i fjor.

Til tross for bekmørke utsikter i oljemarkedet som følge av koronakrisen, anslår snittet av analytikerne likevel at Aker BP vil oppnå et overskudd i år. Det vil dog bli på håret, ifølge meglerhusene, som i snitt spår et resultat før skatt på 31 millioner dollar i 2020.

I mars reduserte Aker BP letekostnadene sine med 20 prosent til 400 millioner dollar for året. Nå tas letekostnadene ytterligere ned til 350 millioner dollar.

Kutter i utbytte

Aker BP føyer seg nå også inn i rekken blant oljeselskaper som kutter i sine utbytter. Aker BP har besluttet å redusere årets utbytte til totalt 425 millioner dollar. I den opprinnelige planen ville Aker BP betale ut 850 millioner dollar i utbytte i år.

«Hver enkelt utbyttebeslutning vil imidlertid bli gjenstand for en helhetlig vurdering, der faktorer som oljepriser, COVID-19 situasjonen og selskapets finansielle stilling inngår i vurderingsgrunnlaget», skriver selskapet i en melding.

En ny langsiktig utbytteplan vil komme så snart markedssituasjonen tilsier at det er tilrådelig, opplyses det.

Anbefaler kjøp

Aksjekursen til Aker BP har falt 38 prosent i år. Mesteparten av analytikerne som dekker selskapet har nå en kjøpsanbefaling på aksjen.

– Vi mener at det i en noenlunde normalisert verden er god oppside i aksjen hvis vi bruker forwardkurven. Da kommer vi opp med en verdi per aksje som 60 prosent, sier analytiker Christian Yggeseth i Danske Bank.

Forwardkurven sier noe om oljeprisen lengre frem i tid. Oljeprisen markedet priser inn et par år frem i tid er betydelig høyere enn dagens priser på 32 dollar fatet.

– Selskapet har en attraktiv posisjon på norsk sokkel med betydelig vekst i produksjonen fremover. Vi mener også at Aker BP er det selskapet som vil dra mest nytte av likviditetspakken fra norske myndigheter, sier Yggeseth, som er en av analytikerne med kjøpsanbefaling.

Tror Noaka kan presses igjennom

Forrige uke la regjeringen frem tiltak for å hjelpe til økt aktivitet i oljenæringen ved å endre deler av skattereglene midlertidig. Forslaget ble imidlertid slått hardt ned på av bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Aker BP, som har store investeringsbudsjetter, er av flere blitt trukket frem som et av selskapene som vil nyte best av ordningen.

– De har store investeringer og særlig Noaka er et prosjekt som kan presses igjennom med de endringene i skatteregime som myndighetene har kommet med, sier Yggeseth.

Han påpeker at få prosjekter er lønnsomme med dagens oljepris, men tror Noaka er lønnsomt dersom man legger forwardkurven til grunn.

– Men vi har fortsatt ikke sett de endelige estimatene for prosjektkostnad, sier analytikeren.

Aker BP har i likhet med konkurrentene tatt ned sine investeringer for inneværende år. Ikke-sanksjonerte feltutviklingsprosjekt er satt på vent som betyr en reduksjon i investeringene på 20 prosent sammenlignet med tidligere guiding.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.