Anført av toppsjef Karl Johnny Hersvik har det Kjell Inge Røkke-kontrollerte oljeselskapet Aker BP annonsert seks oppkjøp og sammenslåinger siden 2014.

Selskapet har ikke ligget på latsiden når det gjelder feltutvikling heller. Fredag morgen ble tre planer for utbygging og drift (pud) med samlede investeringer på 15,5 milliarder kroner levert inn til olje- og energiminister Terje Søviknes.

– Pud-ene vi leverer i dag demonstrerer tydelig Aker BPs evne til å levere i samsvar med våre løfter. Vår ambisjon er å bli anerkjent som det kostnads- og kapitalledende lete- og produksjonsselskapet. Jeg er derfor veldig stolt av å annonsere at disse utbyggingsprosjektene har forbedret seg betydelig, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik i en pressemelding.

– Jeg må få skryte av Aker BP og partnerne. De har gjort en ekstremt bra jobb med disse prosjektene, sier Søviknes til DN, og legger spesielt vekt på de reduserte kostnadsanslagene selskapet nå rapporterer.

Aker BP har lenge signalisert at ambisjonen var å levere inn planer for utbygging og drift (pud) for disse tre prosjektene før nyttår. Det dreier seg om:

  • Valhall Vestflanke: En ubemannet brønnhodeplattform med 12 brønnslisser planlegges utbygget. Plattformen skal knyttes opp mot Valhall feltsenter og bidra til ambisjonen om mindt 500 millioner fat mer fra Valhall-området, et feltområde som allerede hadde produsert en milliard fat ved inngangen til 2017. Totale investeringer estimeres nå til 5,5 milliarder kroner, over 1,5 milliarder mindre enn tidligere anslått.
  • Ærfugl, tidligere kalt Snadd: Funnet i Skarv-området planlegges i første fase utbygget med tre undervannsbrønner. Totale investeringer er anslått til 8,5 milliarder kroner, en reduksjon på rundt to milliarder kroner fra tidligere estimat. Anslått produksjonsstart i 2020.
  • Skogul: Utbyggingen av funnet i Alvheimområdet, et funn som tidligere ble kalt Storklakken, er nå anslått å koste 1,5 milliarder kroner.

Ifølge pressemeldingen fra Aker BP er de tre prosjektene anslått å generere totale olje- og gassinntekter på 100 milliarder kroner utfra en oljeprisforutsetning på 60 dollar fatet. Fratrukket investeringer og driftskostnader vil det gi en total verdiskaping på 70 milliarder kroner, hvorav skatt til staten utgjør 52 milliarder kroner. Utbyggingene vil i seg selv generere 14.000 årsverk, ifølge DNV GL-anslag Aker BP rapporterer.(Vilkår)