– Jeg må innrømme at andre kvartal har vært et av de mest utfordrende kvartalene for Aker BP gjennom tidene. Men jeg har hele tiden sagt at vi har som mål å komme sterkere ut av krisen, og det ser sannsynlig ut nå. Krisen er imidlertid ikke over ennå, og vi må fortsette å levere.

Det sa administrerende direktør Karl Johnny Hersvik under Aker BPs andrekvartalspresentasjon tirsdag morgen.

Det første halvåret av 2020 har vært dramatisk for verdens oljeselskaper, som har måttet kaste nesten samtlige utsikter og justere ned forventningene i møte med koronakrisen. Selv om oljeprisen den siste tiden har hentet seg opp fra bunnen under pandemien, har krisen satt dype spor for bransjen.

Det fikk blant andre Kjell Inge Røkke-dominerte Aker BP merke i første kvartal, da underskuddet før skatt endte på over fire milliarder kroner.

I andre kvartal snudde det imidlertid for oljeselskapet, som tirsdag meldte om et overskudd før skatt på 151 millioner dollar. I kvartalet produserte oljeselskapet 210.000 fat oljeekvivalenter per dag, noe som er ny produksjonsrekord for Aker BP.

Av kvartalsrapporten går det videre frem at selskapet ved utgangen av kvartalet hadde 3,7 milliarder dollar i tilgjengelig likviditet.

Oppjusterte investeringsguiding

Det var på forhånd knyttet liten spenning til tallene Aker BP skulle legge frem. Allerede forrige uke presenterte selskapet nøkkeltallene i en markedsoppdatering, og hadde på det tidspunktet også sikret avtalen rundt Noaka-feltet og levert utbyggingsplan for Hod-feltet.

Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP.
Karl Johnny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP. (Foto: Gorm K. Gaare)

Noaka er en forkortelse for feltene North of Alvheim, Krafla og Askja. Aker BP har de fleste lisensene i dette området.

I tillegg var det også klart at den midlertidige skatteendringen for oljeselskaper i Norge kom til å gi nye investeringsmuligheter på norsk sokkel.

«Etter at petroleumsskattesystemet ble midlertidig endret har Aker BP overlevert plan for utbygging og drift for Hod, samt inngått en prinsippavtale med Equinor om kommersielle vilkår for en koordinert utbygging av NOAKA-området», skrev selskapet i en børsmelding.

Kort oppsummert går den midlertidige endringen ut på at friinntekten innenfor særskatten for oljenæringen vil økes fra dagens 20,8 prosent til 24 prosent, mot at man legger bort kravet om å gjøre endringer i selskapsskatten for oljenæringen. Friinntekten er et særskilt skattefradrag for oljeselskapene.

Det førte til at den guidede investeringsrammen (capex) ble justert opp fra 1,2 milliarder dollar til 1,35 milliarder dollar.

– Noaka er et prosjekt som trolig ikke ville blitt vedtatt i 2020 eller 2021. Skatteletten kan være så bra at de snur seg rundt og vedtar utbygging og drift i løpet av året eller neste år, og da kommer Noaka inn under ordningen, sa oljeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets til DN i starten av juni.

Halverte utbyttet

I år ville Aker BP betale ut 850 millioner dollar, nær ni milliarder kroner, i utbytte til aksjonærene. I mai ble planene lagt vekk. I forbindelse med kvartalsrapporteringen for første kvartal meldte selskapet at styret hadde besluttet å utbetale et utbytte på 70,8 millioner dollar (0,1967 dollar per aksje) i mai 2020. Det utgjorde en tredjedel av opprinnelig planlagt utbytte for kvartalet.

Styrets ambisjon er å videreføre dette nivået for årets gjenværende kvartaler, slik at totalt utbytte for året vil utgjøre 425 millioner dollar, opplyses det i andrekvartalsrapporten. Etter dagens kurs tilsvarer det rett over fire milliarder norske kroner.

Selskapet legger til grunn en oljepris på 41,4 dollar fatet for resten av 2020, mens det i årene fremover venter en stødig oljeprisoppgang.

Ved utgangen av kvartalet hadde Aker BP 3,7 milliarder dollar i tilgjengelig likviditet. Netto rentebærende gjeld var 3,8 milliarder dollar, inklusiv leasinggjeld på 0,2 milliarder dollar.

Varslet reversering

På forhånd var det ifølge et gjennomsnitt av estimater innhentet av Bloomberg ventet et resultat før skatt på 228,8 millioner dollar og en omsetning på 551 millioner dollar.

Selskapet hadde allerede før fremleggelsen av andrekvartalsrapporten varslet at det reverserer deler av nedskrivningene fra første kvartal med mellom 100 og 150 millioner dollar. Fasiten ble altså en reversering på 136 millioner dollar, hovedsakelig grunnet høyere oljepris, opplyses det.

I oppdateringen skrev selskapet også at det forventet et positivt resultat før skatt.

Videre meldte selskapet at kronestyrkelsen mot dollar i løpet av andre kvartal førte til en positiv effekt på finansielle eiendeler. Netto finansielle kostnader var estimert til å være om lag 30 millioner dollar for kvartalet, inkludert rentekostnader og valutarelaterte effekter.

Utfordrende kvartal for Okea

Oljeselskapet Okea la også frem resultater for andre kvartal tirsdag morgen, og bokførte nedskrivninger på 298 millioner kroner i kvartalet. Det kom som følge av forsinkelser i Yme-prosjektet, nye estimater for oljereserver for Gjøa P1 og valutaeffekter.

Selskapets driftsinntekter endte på 275 millioner kroner i andre kvartal. Det er en nedgang fra 1,04 milliarder kroner i samme periode i fjor.

De lavere inntektene skyldtes lavere markedspriser og lavere salgsvolum fra oljefeltet Draugen, skrev selskapet. Driftsresultatet endte på minus 280 millioner for andre kvartal, ned fra 367 millioner i fjor.

Resultatet før skatt var på minus 187 millioner kroner i andre kvartal, ned fra 311 millioner i fjor.

Selskapet skriver at første halvdel av 2020 har vært utfordrende for hele oljeindustrien som følge av kombinasjonen av koronapandemien og fallet i oljeprisene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.