På fire år har Hitecvision-selskapet Capeomega bygget seg opp til å bli en av de største eierne av norske gassrør. Selskapet har nylig orientert Konkurransetilsynet om enda et oppkjøp.

– Vi har signert en avtale med eieren av Infragas, som er PSP, et kanadisk pensjonsfond, om å kjøpe 100 prosent av selskapet, bekrefter Cape Omega-sjef Gisle Eriksen.

Dermed forlater enda en utenlandsk infrastrukturinvestor Norge etter tapet i rettsbataljen mot staten om inntektsreguleringen av rørmonopolet.

Infragas har én eiendel av betydning, nemlig fem prosent av det norske gassrørmonopolet Gassled. Oppkjøpet bringer Cape Omega opp i 16,3 prosent i Gassled. I tillegg eier Cape Omega fra før 19 prosent av det nybygde Polarled-røret, samt 6,6 prosent av gassprosesseseringsanlegget Nyhamna.

Eierskap i gassrør gir inntekter i form av myndighetsbestemte transporttariffer.

Milliardverdier

Eriksen vil ikke kommentere prisen partene er blitt enige om. Infragas har hatt et årlig driftsoverskudd på nokså nøyaktig en milliard kroner før skatt og avskrivninger de siste årene. De balanseførte verdiene lå oppi 3,8 milliarder kroner i 2012, kort tid etter at Infragas kjøpte andelene. Til sammenligning betalte Cape Omega 1,09 milliarder kroner for 1,9 prosent av Gassled fra ConocoPhillips i 2016, ifølge Bloomberg.

Det som er sikkert, er at Cape Omega har lykkes i å betale en adskillig lavere skatteprosent på sine gassrørinntekter enn den normale oljeskattesatsen på 78 prosent. I 2017 betalte selskapet bare 209 millioner kroner i skatt på resultatet på 711 millioner kroner, tilsvarende 29 prosent.

– Vi har kjøpt og investert fortløpende i andre rør og i felt. Det har selvfølgelig hatt en virkning på den effektive skatteprosenten vi betaler. Vi har blant annet overtatt andeler i Polarled og Nyhamna-anlegget, som er nye investeringer med avskrivninger knyttet til seg, sier Eriksen.

Unikt oppsett

Cape Omega har et temmelig unikt oppsett til oljeselskap å være. Samtidig som det har kjøpt gassrør i stor stil, har det også kjøpt fallerte oljefelt som Brynhild og Oselvar, noe som har medført store fremførbare underskudd. Eriksen avviser at oppkjøpene handler om skatteoptimalisering.

– Vi vil aldri kjøpe oss inn i felt hvis vi ikke ser et optimaliseringspotensial i feltet som sådan, sier Eriksen.

– Vi har gjort en solid jobb i de feltene vi har kjøpt oss inn i, som Brynhild og Oselvar. I Oselvar har vi gått gjennom det gjenværende ressurspotensialet. Det var et felt daværende operatør ikke så noe som helst potensial i. Vi gjorde arbeid sammen med nåværende operatør for å preservere brønner og infrastruktur, og nå planlegger vi å gjenåpne Oselvar. Vi har virkelig planer for haleproduksjon. Vi hadde store ambisjoner om det også i Brynhild, men det viste seg at det var vanskelig der, sier han.

Hitecvision forvalter rundt 45 milliarder kroner, mye på vegne av utenlandske fondsinvestorer. Hitecvision girer opp sine investeringer med lån og har typisk fem til syv års investeringshorisont.

Tariffkrangel

Capeomega har vært blant svært få interesserte kjøpere av gassrør de siste årene. Utenlandske infrastrukturinvestorers begeistring for norske gassrør har kjølnet betraktelig siden de kjøpte sine eierandeler fra de store oljeselskapene i årene 2010–2012. Norske myndigheter senket nemlig transporttariffene i etterkant, en sak som gikk helt til Høyesterett. Utlendingene tapte.

Nå har altså to av fire saksøkere solgt seg ut av Norge. Olje- og energidepartementet tar sine forholdsregler. Nylig har departementet sendt ut en føring om at ingen privat enkeltinvestor kan eie mer enn en tredjedel av norske gassrør.

– Brevet det henvises til, er en operasjonalisering av veletablert politikk om å ha et diversifisert eierskap i gassinfrastrukturen, heter det fra informasjonsmedarbeider Ella Ege Bye i Olje- og energidepartementet.

Eriksen sier han har forståelse for ønsket om mangfold. Pressetalskvinne Verena Garofalo i PSP Investments skriver i en epost at transaksjonen er en verdifull anledning til å komme seg ut av investeringen. Hun vil ikke kommentere pris eller andre detaljer.

Infragas' norgessjef Knud Nørve ønsker ikke å kommentere saken. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs Magnus Eidem: —Sikkerheten med mobilbetaling er faktisk litt bedre enn om du betaler med kort
02:29
Publisert: