Det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeselskapet Aker BP har vært en av de store suksesshistoriene på Oslo Børs de siste årene, med fremoverlente oppkjøp under oljekrisen og stor vekst etterpå. Selskapet er også blitt kjent for sine heftige utbytter.

Nå er Aker BP som så mange andre oljeselskaper også rammet av koronaviruset som har bidratt til å halvere oljeprisen ned mot 26 dollar fatet. Mandag varsler selskapet massive kutt i sitt investeringsprogram for de neste årene.

Milliardkutt i investeringer

  • Ikke-sanksjonerte feltutviklingsprosjekt settes nå på vent. For 2020 betyr det en reduksjon i investeringene (capex) på 20 prosent sammenlignet med tidligere guiding. For 2021–2022 er det foreløpige estimatet en reduksjon i kapitalinvesteringene på 1–2 milliarder dollar.
  • Letebudsjettet for 2020 kuttes med 20 prosent. Det er planlagt ytterligere betydelig kutt i 2021 og 2022.
  • Produksjonskostnader er redusert til 7–8 dollar per dag, ned rundt 20 prosent fra tidligere guiding. All ikke-kritiske aktiviteter utsettes.
  • Produksjonsguidingen på 205.000-220.000 fat per dag fastholdes.

Aker BP har tidligere kommunisert investeringer på 1,5 milliarder dollar i feltutviklinger (capex), 500 millioner dollar leteutgifter og 200 millioner dollar i feltavviklingskostnader for 2020.

Aker BP melder videre at det er fullfinansiert for nåværende investeringsplaner med eksisterende gjeldsfasiliteter. Samtidig meldes det om at om lag 60 prosent av nettoverdiene av ventet oljeproduksjonen for første halvår er prissikret til 54 dollar fatet gjennom salgsopsjoner.

Selskapet har ingen opsjoner lengre enn første halvår.

Utbyttet vurderes

– Bransjen vår står overfor en ekstremt utfordrende situasjon, sier Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik i en melding.

Aker BP har vært en sann utbyttemaskin med mål om å betale 850 millioner dollar i utbytte i 2020 økende med 100 millioner dollar hvert år frem til 2023.

Selskapet skriver mandag at ambisjonene om å levere selskapets verdiskaping til aksjonærene gjennom utbytter fastholdes, men at utbyttene nå må vurderes.

«Før det konkluderes på utbyttebetalinger i de kommende kvartalene, vil styret gjøre en helhetlig vurdering av alle relevante faktorer, inkludert oljepriser, risikoer knyttet til koronaviruset og effekten på selskapets balanse og likviditet», skriver Aker BP.

Toppsjef Hersvik er likevel optimistisk til tiden fremover.

– I Aker BP har vi jobbet systematisk over flere år med å forbedre lønnsomheten og redusere kostnadene for å bygge en betydelig portefølje av lønnsomme investeringsmuligheter og for å styrke vår finansielle kapasitet. Med tiltakene vi nå tar er Aker BP godt forberedt for å møte den utfordrende markedssituasjonen og vi har finansielle ressurser til å følge verdiskapende vekstmuligheter fremover, sier han i meldingen.

Ingen tilfeller av korona

For å minimere risikoen knyttet til koronaviruset har Aker BP redusert aktivitetsnivået og antall offshorepersonell til et minimum, opplyses det.

Selskapet har også satt i gang ytterligere tiltak for å forhindre at offshore-anlegg rammes av viruset. Ifølge selskapet er det ikke blitt rapportert om noen tilfeller av koronasmittede ved anleggene offshore og både olje- og gassproduksjon har gått som planlagt.

«Aker BP har mobilisert betydelig ressurser for å overvåke, styre og normalisere koronavirussituasjonen, og oppdaterer også beredskapsplaner og å være forberedt dersom situasjonen eskalerer», skriver selskapet i en melding.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.