Det ble bråk da ledelsen i Statoil fikk et opprykk i lønn og bonuser i fjor på opptil 31 prosent i fjor.

Statoil-toppsjef Eldar Sætre selv gikk opp mer enn 30 prosent og hadde en samlet pakke på 1,8 millioner dollar, eller 15 millioner kroner i fjor. Det er opp fra 11,3 millioner kroner året før.

Sætres lønnspakke er imidlertid småtterier sammenlignet med selskapets partner på det gigantiske Johan Sverdrup-feltet, Lundin Petroleum. Toppsjefen der, Alex Schneiter, fikk i fjor nemlig en total pakke på 4,1 millioner dollar, eller hele 32 millioner kroner. Det er mer enn det dobbelt av Statoil-sjefen.

Sætre er på toppen av det hele med på å betale for konkurrentens lønnspakke, ettersom Statoil er nest største aksjonær i Lundin med litt over 20 prosent av aksjene.

Incentiver

Av Schneiters pakke består selve lønnen av rundt seks millioner kroner, omtrent uendret fra året før, mens den ordinære bonusen økte fra 7,1 til 7,6 millioner kroner. Bonusen kan i utgangspunktet ikke være større enn ordinær årslønn, men styret har anledning til å gjøre unntak, og gjorde det både for 2016 og 2017, som følge av selskapets «eksepsjonelle» resultater.

Det er imidlertid det såkalte incentivprogrammet for ledelsen som gir størst uttelling: Et aksjespareprogram der Schneiter fikk 17,2 millioner kroner i fjor. Året før var det ikke tildeling under programmet.

Lundin-sjefen selv er fornøyd etter et rekordår for selskapet.

– Vi leverte over forventningene både med høyere produksjon og lave driftskostnader, som ga den høyeste kontantstrømmen og bruttoresultatet for selskapet noensinne, og nær det dobbelte av 2016, skriver han til aksjonærene i årsberetningen.

Blant bidragene er høy produksjon på Edvard Grieg-feltet og feltene i Alvheim-området.

Han er også tilfreds med utviklingen på Sverdrup-feltet, der nesten 70 prosent av fase 1 i arbeidet er fullført.

– Vi ligger på plan om å starte produksjonen sent i 2019, skriver Schneiter, som også viser til at reserveanslagene for feltet fortsetter å stige, og at kostnadene faller.

Gratis

Aksjespareprogrammet er løpende treårig og besluttes av Lundins generalforsamling. Det betinger at bestemte mål blir oppnådd, og er knyttet til aksjekursutviklingen.

Aksjene tildeles gratis, men styret kan redusere tildelingene dersom det mener målene for selskapet, for eksempel kontantstrømmen fra driften, reserveutviklingen eller helse- og sikkerhetsmålene, ikke blir tilstrekkelig oppnådd.

Schneiter overtok som Lundin-sjef for to år siden. Også den forrige toppsjefen, Ashley Heppenstall, fikk uttelling på incentivprogrammet i fjor, med hele 3,5 millioner dollar eller 28 millioner kroner. Han sitter nå i styret, og hadde en samlet pakke i fjor på 33 millioner kroner.(Vilkår)

River husene for å redde nabolaget
10 år etter boliglånskrisen river de tomme hus i East Cleveland for å øke verdien i resten av nabolaget.
01:26
Publisert: