Tirsdag morgen sendte oljeselskapet Lundin ut en melding om at sommerens to måneder lange testproduksjon på Alta-funnet i Barentshavet har gitt svarene selskapet drømte om.

– Overskriften er at vi har gjennomført en vellykket avgrensningsbrønn og produksjonstest. Datainnsamling og produksjonslogging har gitt oss mange svar. Vi har fått redusert usikkerheten, som var hele formålet med produksjonstesten, sier norgessjef Kristin Færøvik til DN.

– Nå har vi et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med disse lisensene. Vi smiler bredt, men ikke klar til å ta utbyggingsbeslutning i morgen, sier hun.

Den engelskspråklige pressemeldingen fra det Stockholm-noterte, sveitsisk-baserte familiekontrollerte oljeselskapet er likevel svært offensiv.

«Disse positive resultatene er ventet å øke Alta-ressursestimatet og redusere usikkerhetssspennet», heter det.

Ifølge meldingen skal selskapet gjennomgå resultatene i detalj og sammenholde med ny seismikk, før en kommer med et oppdatert ressursanslag både for Alta og det nærliggende Gohta-reservoaret tidlig i 2019.

– Vi skal selvfølgelig gjøre nye vurderinger av reservegrunnlaget. Usikkerhetsspennet var fra 115 til 390 millioner fat før boringen. Vi har fått redusert usikkerheten, men vi kommer tilbake til tallfestingen i 2019, sier hun.

Nærmere

Færøvik strekker seg så langt som til å si at en utbygging av feltet er blitt mer sannsynlig etter testen.

– Det sier seg jo selv at når vi har gjennomført vellykket brønn og vellykket prøveproduksjon, har sannsynligheten økt for utbygging, noe annet ville vært rart, sier hun.

I det norske Barentshavet finnes det foreløpig bare ett produserende oljefelt, problemutbyggingen Goliat. Equinor har imidlertid nylig besluttet å bygge ut sitt Johan Castberg-funn i Barentshavet, mye til miljøvernernes misnøye.

Ifølge Færøvik er det spesielle geologiske forhold ved Alta-funnet som har skapt mye usikkerhet.

– Mye av usikkerheten har handlet om produksjonsegenskapene i dette spesielle reservoaret. Vi har testet brønnen med to ulike gjennomstrømningsnivåer, 7500 fat om dagen, og 18.000 fat om dagen. Det har gått bra. Det er god kommunikasjon over hele strukturen, sier hun.

– Reservoaret er et gammelt korallrev, eller såkalt karstifisert karbonat. Det er sveitserostaktig. Det er flere reservoarsoner. Vi har funnet god kommunikasjon langs hele brønnbanen.

Klarte å bore horisontalt

Et avgjørende resultat for selskapet, er at en klarte å bore horisontalt utover i «sveitserost-reservoaret». En horisontal brønn øker kontakten med reservoaret, noe som er viktig for drenering av olje og økonomien i prosjektet.

– Noe som er nytt for oss og viktig for det videre arbeidet, er at vi klarte å bore horisontalt gjennom reservoaret 750 meter ut. Det er et reservoar hvor en må forvente tap av mottrykket i brønnen under horisontal boring, fordi det er mange sprekker og hulrom, men vi hadde full kontroll. I karstifisert karbonat-reservoarer i Midtøsten peprer man formasjonen med vertikale brønner. Det er billig der, men det sier seg selv at det går ikke her. At vi klarer å bore horisontalt ut i reservoaret, er derfor viktig.

– Har dette betydning for break-even-oljeprisen i denne utbyggingen?

– Vi har på forhånd antatt at vi skal ha horisontale brønner i en utbyggingsfase, men å få det bekreftet, er viktig, sier hun.

Ifølge børsmeldingen er det mest sannsynlig at Alta bygges ut med en undervannsinstallasjon koblet til et flytende produksjons- og lagerfartøy, trolig også koblet til Gohta.

Samlet har Lundin produsert rett under 700.000 fat olje under langtidstesten, som nå skal leveres til Mongstad. Oljekvaliteten skal være svært bra. Lundin skal senere bore Setter-Pointer i PL767 i Barentshavet, som kommer etter planen tidlig i 2019.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Finanskrisen ti år etter: Var med på bonusfesten. Så tok det hele slutt
John Egan jobbet på Wall Street, men endte opp som bartender på Harry´s.
01:22
Publisert: