Hun står og prater med gamle kjente under oljebransjetreffet i Sandefjord. Maria Moræus Hanssen har drevet det lenger enn de fleste. I begynnelsen av januar tiltrådte hun som toppsjef i det tyske oljeselskapet DEA, kontrollert av oligarken Mikhail Fridman og hans investeringsselskap LetterOne. Etter at hun fikk jobben i høst, er det imidlertid blitt klart at DEA etter planen skal innfusjoneres i den større tyske konkurrenten Wintershall, kontrollert av BASF.

– Det er klart at hvis fusjonen blir noe av, man skal alltid ha et «hvis», er det ikke noen CEO-stilling i DEA. Da blir den borte, men på en annen side blir dette en stor aktør, og det er mange morsomme jobber å ha inni det selskapet også, sier Moræus Hanssen.

– Meningen er at toppjobben i det fusjonerte selskapet skal gå til den andre siden?

– Ja.

Klar forutsetning

Kommunikasjonssjef Stefan Leunig i Wintershall gjør det samme klart i en epost til DN. Wintershalls eier, den tyske kjemigiganten Basf, vil insistere på kontroll over det fusjonerte selskapet.

– Basf vil bestemme toppsjefen og LetterOne nestsjefen i Wintershall DEA. Vennligst vis forståelse for at det er for tidlig i prosessen til å være mer spesifikk, skriver Leunig.

Foreløpig styres fusjonsprosessen av en intensjonsavtale. Meningen er at fusjonen skal sluttføres i andre halvår.

– Man har en sterk intensjon. Så skal man bli enig om noen flere detaljer før man blir enig om en bindende fusjonsavtale. Viljen er veldig stor på begge sider, så det er ingen grunn til å tro det ikke blir noe av, sier Moræus Hanssen.

Hun legger til at meningen er at det nye selskapet senere skal børsnoteres, selv om dette er en separat beslutning.

God stemning

De siste ukene har hun vært på såkalt «onboarding» i DEA-hovedkontoret i Hamburg. Hun sier hun liker prosessen, det å bli kjent med nye folk og komme inn i ting. Stemningen er upåklagelig med en oljepris nær 70 dollar fatet.

– Vi er en industri med utrolig lange perspektiver på prosjektporteføljen vår og beslutninger, men det er morsomt at dagens oljepris veldig ofte setter sterk farge på hva vi tror om fremtiden. På 70 dollar fatet merker man en gryende optimisme. Det er nok ikke bare i Hamburg, men mange steder at en ser lysere på fremtiden, sier hun.

For øvrig understreker hun at hun synes den planlagte fusjonen er veldig rasjonell. Det er en konsolidering av tysk olje og gass, men det legger også grunnlag for en annen internasjonal satsing. Ikke minst Norge har grunn til å glede seg.

– Når en gjennomfører fusjonen, blir selskapet en ganske stor aktør på norsk sokkel, med uttalte ambisjoner. For Norge er dette bra. En har diskutert mye at store aktører trekker seg ut av Norge, men her dukker det opp en ny stor aktør som er veldig interessert, både i nye operatøroppgaver, løfte mer på letesiden og mer på utbyggingssiden, sier hun.

– Det ser man også blant de ansatte. Holdningen virker veldig positiv. Det tror jeg er fordi de fleste blir motivert med tanke på å jobbe for en større, god operatør på norsk sokkel. (Vilkår)

Se trailer: «Menn skal ikke gråte»
Intenst kammerspill. En gruppe veteraner søker å komme over traumene etter krigen i Jugoslavia. Ikke alt går helt som planlagt.
02:33
Publisert:
Beskyldes for å ha gitt Putin kofferter med cash