Mandag kom meldingen om en brann i produksjonsanleggene til Equinor på Melkøya utenfor Hammerfest.

Equinor har satt i gang granskning av brannen for å avklare hendelsesforløp og årsaker til brannen.

I uken før hendelsen gjennomførte Petroleumstilsynet et elektro- og storulykketilsyn på anlegget, meldte Equinor i en pressemelding fredag. Petroleumstilsynet følger opp at aktørene i olje- og gassindustrien holder et høyt nivå med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Equinor skrev i meldingen at Petroleumstilsynet torsdag 24. september muntlig delte en første oppsummering etter tilsynet: «Her informerte Petroleumstilsynet at de hadde observert at flere tiltak/avvik ikke er blitt tilfredsstillende fulgt opp av Equinor siden samme type tilsyn ble gjennomført i 2017, og at det i systemet for oppfølging av dette er gjort feilregistreringer».

Petroleumstilsynet: – Svært kritiske

Inger Anda, kommunikasjonsdirektør i Petroleumstilsynet, vil ikke kommentere enkeltavvik som ikke er blitt fulgt opp etter tilsynet, ettersom saken er under behandling.

– Men på generelt grunnlag er vi svært kritiske til at avvik ikke blir tilfredsstillende fulgt opp, sier Anda.

– Selskapet er forpliktet til å følge opp våre rapporter, og det er en klar forventning fra oss at selskapene følger opp avvik som tidligere er blitt observert under tilsyn.

Anda sier at granskningen pågår for fullt i Hammerfest, og at de bistår politiet i deres arbeid.

– Brannen var en dramatisk, skremmende og svært alvorlig hendelse. Det er sannsynligvis det mest alvorlige branntilfelle vi har sett på et landanlegg i Norge, både for menneskene som er involvert og de store materielle ødeleggelsene, sier hun.

Ikke kjent om brannen har sammenheng med tidligere avvik

Det er foreløpig ikke kjent om brannen har sammenheng med tidligere avvik.

– Vi hadde et møte med Petroleumstilsynet forrige uke og fikk informasjon om tiltak som ikke var blitt fulgt opp siden tidligere tilsyn. Det ser vi alvorlig på. Vi venter på den endelige tilsynsrapporten fra petroleumstilsynet. I mellomtiden går vi gjennom tilbakemeldingene vi har fått med tanke på å gjennomføre utestående tiltak, sier Eskil Eriksen, kommunikasjonsrådgiver i Equinor, til DN.

– Hvorfor har ikke dette blitt fulgt opp?

– Vi fikk tilbakemeldingen fra Petroleumstilsynet forrige uke og vi vil få mer informasjon i deres endelig tilsynsrapport. Derfor er det fortsatt tidlig å si noe om omstendighetene rundt tiltakene.

– Forrige uke fikk dere beskjed om avvikene fra Petroleumstilsynet og denne uken brenner det i anlegget. Hva tenker du om timingen på dette?

–Vi har ingen informasjon om det er konkrete sammenhenger mellom funnene tilsynet presenterte og brannen denne uken. Det er viktig for oss å være åpne om møtet og tilbakemeldingene fra Petroleumstilsynet, med tanke på den alvorlige hendelsen mandag. Vi vil selvsagt gå gjennom alle spørsmål om hvordan brannen kunne skje i vår granskning.

Gransker gasslekkasje

Brannen startet i en turbin mandag ettermiddag og ble slukket sent på kvelden. Omtrent samtidig med meldingen om brannen gikk strømmen i Hammerfest sentrum. Ingen ble fysisk skadet i brannen eller i håndteringen av den.

«Selv om det er ikke er noe som tyder på at det er en sammenheng mellom brannen og lekkasjen, vil Equinor likevel undersøke om gasslekkasjen på noen som helst måte kan knyttes til brannen, samt avdekke om strømutfallet i Hammerfest 28. september har sammenheng med brannen,» skrev selskapet i meldingen.

– Vi tar på alvor at mange i Hammerfest har opplevd hendelsen som svært dramatisk. Vi har hatt møter med lokale politikere og lokalsamfunnet i Hammerfest for å informere og svare på spørsmål om dette, og vi vil fortsette med dette arbeidet i ukene fremover, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor.

Skal vurdere tilstanden til anlegget

Politiet etterforsker også brannen. Equinor skal vurdere tilstanden til anlegget og gjøre tiltak for sikker oppstart.

– Vi jobber nå med å kartlegge skadeomfanget etter brannen og går grundig gjennom den tekniske integriteten til anlegget. Sikkerheten kommer først, og vi kommer til å bruke den tiden vi trenger for å sørge for en trygg oppstart. Det er fortsatt for tidlig å si når anlegget kan være tilbake i drift, sier Rummelhoff.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.