Rundt 90 skip seiler til enhver tid for Statoil verden rundt. Nå ønsker selskapet å gjøre flåten grønnere, og har inngått kontrakt om langtidsleie som muliggjør byggingen av seks nye og mer klimavennlige tankskip.

To av disse, to svære gasstankere, skal drives av LPG som drivstoff, og skal være de første fartøyene i verden basert på dette drivstoffet. LPG er flytende petroleumsgass, i første rekke propan og butan. CO2-utslippene skal være 15 prosent lavere og Nox-utslippene 25 prosent lavere enn for vanlig drivstoff. Statoil ser gjerne at andre lar seg inspirere til å bygge LPG-skip, ikke bare av klima-grunner.

– Når det gjelder LPG som drivstoff for skip, ser vi at det kan øke etterspørselen globalt for et av Statoils viktige produkter, sier tradingsjef Molly Morris.

De fire andre skipene som skal bygges, er skytteltankere som skal drives av flytende naturgass (LNG), som gir enda lavere CO2-utslipp enn enn LPG-skipene.

Strengere utslippskrav

Skipene skal bygges ved verft i Asia og være klar rundt 2020, noe som sammenfaller bra med nye og strengere internasjonale krav til utslipp fra skipsfarten.

– Vi tar skipenes utslipp med i betraktningen når vi chartrer tankbåter. Generelt vil nyere skip med nyere teknologi ha lavere utslipp og drivstofforbruk, noe som har en positiv økonomisk effekt. Å disponere en moderne flåte er bra på mange måter, sier Kjetil Johnsen, som er direktør for shipping og skipsteknologi i Statoil.

– Våre tradere ser hele tiden etter måter å bedre økonomien på, istemmer Molly Morris.

Skryter av å være først

Statoil skryter av å være først ute med å ta i bruk LPG-drevne skip.

– Statoil er den første brukere av denne teknologien. Vi er veldig entusiastiske for å få denne typen fartøyer inn i porteføljen. Det har blitt vurdert av mange, men det er første gang slike skip bygges, sier Johnsen.

– Det passer strategisk for oss. Vi er begeistret for å være førstemann, sier Morris.

Hun ser også en fordel i at LPG-skipene kan forbrenne samme produkt som de frakter i lagertankene.

– For Statoils egen del kan bruk av LPG som drivstoff for tankskip redusere avvikene fra seilingskursen - skipene forbrenner rett og slett samme produkt som de frakter, og trenger ikke å gå inn i andre havner for å bunkre annet drivstoff.(Vilkår)