Det er en årelang tvist som Statoil nå går til retten i Lagos med. Avgjørelsen om å gå til Federal High Court kommer etter tap i voldgiftsretten ifjor før jul. Det er en justering av eierforholdet i Agbami-feltet utenfor kysten av Nigeria som er stridens eple.

Statoil-sjef Eldar Sætre. Foto: Aleksander Nordahl
Statoil-sjef Eldar Sætre. Foto: Aleksander Nordahl (Foto: DN)

Da feltet ble satt i produksjon besto feltet av to lisenser med ulike eiere. Eierne av de to lisensene ble enige om å justere eierforholdet i feltet etter at produksjonstallene kom. Det er denne såkalte redertermineringen som ikke har gått Statoils vei. Statoil har fått redusert sin eierandel fra 20,21 prosent til 15,04 prosent. Det er enorme beløp Statoil kjemper om. Tilsammen er eierandelen verdsatt til 9,5 milliarder kroner etter skatt.

Beslutningen om å frata Statoil en eierandel på 5,17 prosent ble tatt av et såkalt ekspertutvalg oppnevnt av lisensen.

– Vi mener at vi har relevante argumenter som ikke er tilstrekkelig hensyntatt i denne prosessen. Derfor følger vi opp denne saken rettslig. Vi er enig at det skal være en redeterminering basert på den informasjonen som produksjonen har gitt, men vi mener at grunnlaget og konklusjonen er feil, sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil.

Han vil ikke si noe om hvor stor reduksjon i eierandel selskapet vil akseptere. Prosessen i Nigeria er ikke ulik den som utspiller seg på det norske Johan Sverdrup-feltet. Der kjemper oljeselskapet Det norske om en større eierandel i feltet.

Voldgiftssak

Statoil går ikke bare til Federal High Court i Lagos, men vil også reise en voldgiftsrettssak for å få avgjort striden om milliardverdiene.

Krangelen om eierandeler oppsto allerede før det lisensoppnevnte ekspertutvalget kom med sin konklusjon. Statoil bestred grunnlaget fra ekspertutvalget og gikk til voldgiftsretten. Der fikk ikke Statoil medhold. Det er denne avgjørelsen Statoil nå har gått til retten i Lagos med. Samtidig gikk prosessen med redeterminering videre og ekspertutvalget kom frem til konklusjonen om å redusere Statoils eierandel med 5,17 prosent, tilsvarende verdier på 9,5 milliarder kroner.

Et såkalt ekspertutvalg tok beslutningen om å frata Statoil en eierandel på 5,17 prosent på Agbami-feltet. Foto: Chevron, Statoil
Et såkalt ekspertutvalg tok beslutningen om å frata Statoil en eierandel på 5,17 prosent på Agbami-feltet. Foto: Chevron, Statoil (Foto: Chevron)

– Vi har intensjoner om også å ta denne avgjørelsen inn for voldgiftsretten, sier Glad Pedersen.

Strid i Angola

Striden om eierandelene i Agbami-feltet er ikke den eneste milliardkrangelen Statoil er involvert i Afrika. I Angola hevder Statoil og andre internasjonale oljeselskaper at angolanske myndigheter har feilberegnet oljen selskapene skal ha rett til i henhold til produksjonsdelingskontrakter og skatter knyttet til avtalene. Tilsammen er Statoil eksponert for 9,3 milliarder kroner i denne striden, ifølge årsrapporten for 2014.

– Denne saken har vi informert om i våre årsrapporter. Vi vil komme med en ny oppdatering i vår årsrapport for 2015, men jeg kan si at det ikke har vært vesentlig utvikling i saken i 2015, sier Bård Glad Pedersen i Statoil.

Angola bidrar mest til Statoils produksjon internasjonalt.

Les hele avisen(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.