– Dette er et av de største oppkjøpene gjort av et mindre selskap noensinne, sier styreleder Riulf Rustad til DN.

Onsdag formiddag ble det innført børspause i oljeselskapet Noreco. Drøyt tre timer senere melder selskapet at det kjøper Shells andel i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) for 1,9 milliarder dollar.

DUC står for størstedelen av dansk oljeproduksjon, og er et partnerskap mellom flere selskaper. Konsortiet består av den franske oljegiganten Total, som er operatør med 31,2 prosent av feltet, Shell med sine 36,8 prosent, Chevron med 12 prosent, og den danske stats oljeselskap Nordsøfonden med 20 prosent.

Nå kjøper altså det lille oljeselskapet Noreco andelen til oljekjempen Shell.

Noreco, som har en markedsverdi på 1,1 milliarder kroner, punger ut 1,9 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 15,5 milliarder kroner for feltandelen.

– Hvordan kan et så lite selskap ta på seg en så stor finansiell forpliktelse?

– Det eneste jeg kan si om den saken er at det har vi gjort og avtalen er fullfinansiert, sier Rustad.

Kjøpet er effektivt fra 1. januar 2017. Det betyr at i tillegg til prisen på 1,9 milliarder dollar, kommer det en prisjustering som Noreco anslår til 0,7 milliarder dollar, tilsvarende 5,7 milliarder norske kroner.

Blir nest størst i Danmark

Inkludert i transaksjonen er påviste oljereserver på 209 millioner fat oljeekvivalenter. I tillegg venter Noreco betydelig vekst i både produksjon og reserver fra de eksisterende feltene. Gjennom transaksjonen blir Noreco den nest største olje- og gassprodusenten i Danmark.

Oppkjøpet er betinget av myndighetsgodkjennelser, og gjennomføringen av transaksjonen vil ifølge planen skje i første halvår av 2019.

Noreco finansierer oppkjøpet gjennom en rettet emisjon på 352 millioner dollar og en etterfølgende emisjon på 40 millioner dollar. I tillegg har selskapet inngått en lånefasilitet på inntil 900 millioner dollar og vil utstede et konvertibelt obligasjonslån på inntil 160 millioner dollar.

Prisen Noreco betaler for andelen i DUC, kan sammenlignes med prisen Total i fjor betalte da oljegiganten kjøpte opp Maersk Oil for 7,45 milliarder dollar. Noe under en fjerdedel av kjøpesummen skal ha vært knyttet til dansk sokkel i den transaksjonen, men verdien ble holdt nede av usikkerhet rundt Tyra-feltet.

Oppkjøpet ga Total eierskap til 31,2 prosent av Dansk Undergrunds Consortium, sammenlignet med Shell-andelen på 36,8 prosent Noreco nå kjøper. I slutten av september økte Total sin eierandel til 43,2 prosent i DUC etter å ha kjøpt ut Chevron fra konsortiet til en ikke oppgitt pris.

Aksjen opp 85 prosent

Da børspausen ble opphevet rundt klokken 15.20 onsdag ettermiddag åpnet Noreco-aksjen kraftig opp og steg på sitt beste opp 85 prosent. Ved stengetid en time senere var oppgangen nede på 53,92 prosent.

Styreleder Riulf Rustad er Norecos sjette største aksjonær og eier 1,99 prosent av selskapet, tilsvarende aksjer for rundt 34 millioner kroner. På få minutter onsdag ettermiddag ble han dermed omkring 15 millioner kroner rikere.

Ettersom Noreco til slutt ikke ble tilkjent milliarderstatning for sine tap på Siri-feltet i den danske domstolen Østre Landsret tidligere i år, var kjøp av oljeproduksjon selskapets eneste mulighet til å utnytte sine store fremførbare underskudd. Etter det danske regelverket har ikke oljeselskaper mulighet til å få utbetalt skatteverdien av fremførbare underskudd ved avvikling av virksomheten, slik tilfellet er på norsk sokkel. Rustad mener imidlertid ikke at dette er så relevant.

– Dette er en mye større deal enn som så.

I 2017 utgjorde DUC 90 prosent av dansk olje- og gassproduksjon. DUC opererte femten felt og hadde en gjennomsnittlig olje- og gassproduksjon på 182.000 fat per dag.

Forsikringsstrid i milliardklassen

Noreco ble opprettet i 2005 i Stavanger. To år senere gikk det på børs og kjøpte seg fort inn på dansk sokkel og startet et stort leteprogram. Selskapet fant ikke olje og den danske Siri-plattformen måtte repareres for milliarder etter at sprekker ble oppdaget.

Noreco står også midt oppe i en rettsstrid på grunn av skaden på Siri-plattformen.

I desember 2016 ble oljeselskapet Noreco tilkjent en erstatning på rundt fire milliarder kroner fra en gruppe på 20 forsikringsselskaper i den danske Sø og handelsretten. Utgangspunktet var en langvarig forsikringsstrid knyttet til skader på den danske Siri-plattformen helt tilbake i 2009. Dommen ble anket av forsikringsselskapene, samtidig som Noreco høynet kravene. Det ville også ha dekket en rekke følgekostnader relatert til manglende Siri-oppgjør tilbake i tid.

I ankesaken som gikk i den danske domstolen Østre Landsretretten tidligere i år tapte imidlertid Noreco på de fleste punktene og Noreco ble tilkjent 100 millioner kroner i erstatning, i stedet for erstatningen på oppunder fire milliarder kroner som det i utgangspunktet fikk.

I juni søkte Noreco om tillatelse fra danske myndigheter til å anke dommen til Høyesterett. Da skrev selskapet at det ville ta mellom 11 og 13 uker å behandle søknaden. Denne prosessen er fortsatt ikke ferdig.

–Vi venter på om saken skal bli tatt opp i Høyesterett, sier Rustad.

Juling på børs

I september i fjor ble Cecilie O. Lindseth ansatt som sjef i Noreco. Bare fem måneder senere, i midten av mars i år, meldte selskapet at Lindseth slutter som administrerende direktør. Hun og styret var blitt enige om å ikke fornye kontrakten som utløp 31. mars.

Siden Noreco tapte på de fleste punktene i ankesaken i mai har selskapet fått grisejuling på Oslo Børs. Siden har aksjen falt 60 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Jeg vil ikke snakke om den saken der.
Nkom-direktør vil ikke kommentere strid om radioantenne etter dab-møte.
01:46
Publisert: