Oljedirektoratets sjef Bente Nyland var i upåklagelig humør da hun startet årsgjennomgangen direktoratet hvert år holder i januar for norsk sokkel. En oljepris på nær 70 dollar fatet bidrar til det, men også et knippe overraskende utviklingstrekk innen produksjonen.

  • Norge eksporterte mer gass enn noengang før med 122 milliarder standardkubikkmeter, syv prosent mer enn forventet.
  • Samlet har norsk olje- og gassproduksjon økt i fire år på rad, og vil trolig ligge nær rekordnivået fra 2004 om fem år når Johan Sverdrup-feltet for alvor er kommet igang.
  • Driftskostnadene i gamle felter er redusert rundt 30 prosent etter at oljeboblen sprakk i 2014.

Trosser kritikerne

Utviklingen kan synes å gå helt på tvers av dystre spådommer for norsk oljebransje, ikke minst fra miljøvernhold, der mange har snakket om "det grønne skiftet" og en snarlig utfasing av fossile brensler til fordel for fornybar energi.

– Mange har de siste årene spådd næringen nord og ned, men faktum er at det vil være lønnsom petroleumsproduksjon i Norge i mange år fremover, sier Bente Nyland.

– Etter ti år med en nedadgående trend, har produksjonen økt for fjerde året på rad, sier hun.

– Produksjonen de neste fem årene er ventet å øke med åtte prosent i forhold til forrige femårsperiode.

Norsk petroleumsproduksjon vil likevel få endret sammensetning.

– I 2004 var det meste av produksjonen olje. I 2023 vil gassen utgjøre omtrent halvparten av produksjonen.

Letebekymring

Det er likevel ett stort skår i gleden for oljedirektør Nyland. Det letes mindre etter ny olje og gass i nedturen, og funnene i fjoråret var i tillegg skuffende få. Det største var Lundins Filicudi-funn. Ingen av funnene som ble gjort, ser ut til å gi grunnlag for selvstendige utbygginger.

– Det gir grunn til bekymring. Det er viktig at det blir gjort nye funn, sier Nyland.

Ikke minst letekampanjene i det umodne Barentshavet har vært skuffende. Til tross for at det i fjor ble åpnet opp helt jomfruelige områder nær russergrensen, ble det bare funnet småtterier. Mange av de mest oppsnakkede prospektene, som Korpfjell, skuffet stort.

– Selvfølgelig er jeg litt skuffet over at borekampanjen ga et skuffende resultat, sier Nyland. (Vilkår)