For et tiår siden var VNG blant et kobbel europeiske kraft- og gassdistribusjonsselskaper som etablerte oljeaktivitet på norsk sokkel. Siden har de fleste av dem solgt seg ut. Nå lefler også VNG med tanken på et nedsalg.

Torsdag bekreftet selskapet i en pressemelding at det ser på «strategiske muligheter» for datterselskapet VNG Norge, som omfatter oljeaktiviteten i Norge og Danmark. Hensikten skal være å støtte veksten i selskapet. Citigroup er hyret inn som finansiell rådgiver.

Ryktene har gått en stund. I november skrev Reuters med utgangspunkt i bankkilder at selskapet var til salgs med en prising på 500 millioner dollar, og at VNG ønsket å selge 51 prosent av oljevirksomheten. Ifølge industrikilder DN har snakket med, ligger prisantydningen trolig i den optimistiske enden av skalaen.

VNG er kontrollert av energiselskapet EnBW Energie Baden-Württemberg, som har ønsket å konsentrere seg om fornybar energi og gass. Likevel skal VNG Norge ha fått full ryggdekning for å kjøre på med Fenja-utbyggingen til ti milliarder kroner i Norge. En utbyggingsplan ble levert til myndighetene like før jul, og VNG Norge leder prosjektet. Det skal ikke være finansiell usikkerhet om dette prosjektet.

VNG Norge ønsker i tillegg å skaffe andeler i andre felt på norsk sokkel. Det er her den nye såkalte strategiske partneren kommer inn i bildet, etter det DN forstår. Enten kan en ny finansiell medeier muliggjøre feltkjøp, ellers kan VNG Norge slå seg sammen med et annet oljeselskap.

VNG Norge-talsmann Ulf Rosenberg henviser til hovedkontoret i Tyskland for kommentarer. (Vilkår)