Vekst i oljeproduksjonen fra Norge, USA, Brasil og Canada kommer til å gi verden nok olje, og vil møte vekst i global oljeetterspørsel gjennom 2020, skriver Det internasjonale energibyrået (IEA) i sin årsrapport for det globale oljemarkedet.

Vekst i amerikansk oljeproduksjon vil ifølge byrået alene dekke 80 prosent av den globale etterspørselsveksten de neste tre årene, mens Brasil, Canada og Norge vil produsere nok olje til å dekke resten.

Norge er riktignok den minste bidragsyteren. I 2023 ventes produksjonen på norsk sokkel å ligge på i overkant av 2,4 millioner fat olje per dag. I 2017 lå oljeproduksjonen på litt under to millioner fat om dagen.

Tror på dobling fra kjempeområde

– USA står klare til å sette sitt merke på globale oljemarkedet de neste fem årene, sier IEA-sjef Fatih Birol i pressemeldingen.

Global oljeproduksjonskapasitet kommer til å vokse med 6,4 millioner fat om dagen frem til 2023.

«Takket være skiferoljerevolusjonen leder USA an med total oljeekvivalentproduksjon på 17 millioner fat om dagen i 2023, opp fra 13,2 millioner fat om dagen i 2017», skriver IEA.

Det svære oljeskiferbassenget Permian i Texas og New Mexico står i spissen for veksten, der IEA tror produksjonen vil doble seg i løpet av fem år.

IEA venter at USA om kort tid vil bli verdens største oljeprodusent foran Saudi-Arabia og Russland.

Må øke investeringene

Men selv om Norge er med å mette markedet frem til 2020, mener IEA at både Norge og de andre landene må øke investeringene for å få fart på produksjonen etter det.

Oljebransjen har ennå ikke kommet seg etter et fall i investeringene i årene 2015 og 2016, ifølge byrået, som til tross for fallende kostnader ser lite eller ingen økning i ooppstrømsinvesteringer utenfor USA i 2017 og 2018.

Oppstrømsaktivitet i oljebransjen innebærer leting og utvinning av olje og gass.

– Som vi flere ganger har understreket, så forblir det globale bildet knyttet til investeringer en kilde til bekymring. Mer investeringer er nødvendig for å erstatte reduserte oljefelt. Verden trenger å erstatte fall på tre millioner fat om dagen hvert år, like mye som Nordsjøen, og også møte robust etterspørselsvekst, sier Fatih Birol.

I februar oppjusterte norske oljeselskaper sine anslag for årets investeringer kraftig fra 144,3 milliarder kroner til 160 milliarder kroner.

Vil påvirke mer enn elbiler

Ifølge IEA vil global oljeetterspørsel øke med 6,9 millioner fat om dagen innen 2023 opp til 104,7 millioner fat om dagen, blant annet som følge av økonomisk vekst i Asia og en fornyet petrokjemikalieindustri i USA.

Her brukes olje og gass til å produsere kjemiske produkter som blant annet plast, maling, lakk og vaskemidler.

Kina er fortsatt landet som preger etterspørselsveksten mest, men strengere politikk for å tøyle luftforurensningen i landet vil dempe veksten noe, mener byrået. I tillegg kommer et økt inntog av elektriske busser og LNG-lastebiler til å dempe drivstoffkonsumet i større grad enn det elbiler vil. (Vilkår)

Innsetter «keiser Xi»
Den kinesiske folkekongressen samles mandag. Partiledelsen innvilger seg mer makt.
01:05
Publisert: