Da administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass la frem den årlige konjunkturrapporten onsdag formiddag, ga han liten grunn til optimisme på vegne av norsk olje- og gassnæring de neste årene.

- Det vil bli betydelig nedgang i oljeinvesteringene i 2015, 2016 og i 2017, sa han.

Men så skal det snu.

- I 2017 vil det snu, og i 2018 vil investeringene øke kraftig igjen, sier Schjøtt-Pedersen.

Han mener det fortsatt er en sterk vilje til  å investere på norsk sokkel.

Bunner ut i 2017

Fagsjef Bjørn Harald Martinsen i Norsk olje og gass la frem de nye anslagene for investeringer på norsk sokkel frem til 2018.

Ifjorårets rapport sa Norsk olje og gass at investeringene i 2015 bare ville falle med elleve prosent til 197 milliarder kroner. Nå er anslaget redusert til 185 milliarder kroner.

- Investeringene vil bunne ut på 130 milliarder kroner i 2017. Så vil det ta seg opp igjen, sa Martinsen på presentasjonen. 

Norsk olje og gass har gjort en framskriving av hva som vil skje med investeringene på norsk sokkel dersom oljeprisen blir liggende på dagens nivå.

- Jens Ulltveit-Moe mener at hvis oljeprisen blir liggende på 60 dollar så vil norsk sokkel fases ut. Men hvis vi i våre modeller legger inn en oljepris på 50 dollar, så ser vi at selv med en slik pris vil investeringen ligge på 100 milliarder kroner, sier Martinsen. 

Sterk behov for norsk olje og gass

Schjøtt-Pedersen mener det vil være stort behov for norsk olje og gass fremover.

- Vi har et langsiktig perspektiv. Det sterke fallet i investeringene i år og neste år, er krevende for de som mister jobben sin og for lokalsamfunnene rundt om i Norge. Men vi vil minne om at denne perioden kommer etter en periode med svært sterk vekst, sier Schjøtt-Pedersen.

Kostnadskutt uavhengig av oljepris

Nær 27 000 oljejobber har forsvunnet det siste året ( se liste lenger ned i saken). Schjøtt-Pedersen mener ikke oljeprisfallet har all skyld.

- De fleste legger til grunn at det er fallet i oljeprisen som har utløst selskapenes kostnadskutt, men det var ikke det som utløste omstillingen.  Selskapene satte igang med kostnadskutt før oljeprisen falt, fordi man så at kostnadsveksten var for sterk. Men fallet i oljeprisen har forsterket kuttene, sier han.

Ifølge fagsjef Bjørn Harald Martinsen så har det vært et prisfall på 30 prosent på de viktigste innsatskfaktorer på norsk sokkel de siste årene, men dette har i stor grad blitt oppveiet av at norsk krone har svekket seg.

- Det sterkeste fallet har vært i riggrater og på materialer og utstyr, så på de områdene vil selv en svakere krone bidra til å trekke ned kostnadsveksten, sier Martinsen.

Han gir små forhåpninger til økt lønn for oljearbeiderne.

- I en situasjon der over 26 000 medarbeidere har forlatt bransjen, så er det ikke mye å hente i lønnsforhandlingene. Man vil vel få kompensert prisstigningen, men lite utover det, sier Martinsen.


 

26 645 oljearbeidsplasser har forsvunnet, ifølge en oppdatert liste fra analytiker Truls Oma Erichsrud i DNB Markets.

 


* 500 ansatte er blitt overført til det interne rekrutteringsselskapet Frontica Advantage. Et ukjent antall arbeidstagere har allerede fått ny jobb, enten innen Aker Solutions eller andre steder
** Ytterligere kutt kommer (ukjent antall)
 

*** Meldt om kutt på verdensbasis, ukjent hvor mange som rammes i Norge

 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.