Etter et par år med middels bra leteresultater på norsk sokkel, er Equinors letefolk i fyr og flamme over det såkalte Cape Vulture-funnet syv kilometer nordvest for Norne-feltet nord i Norskehavet.

Funnet ble første gang annonsert tidlig i 2017, men det er først etter en avgrensningsboring nylig at Equinor føler seg sikker på størrelsen. I en melding torsdag morgen slår oljeselskapet fast at Cape Vulture inneholder 50-70 millioner fat utvinnbar olje, mot et usikkerhetsspenn på 20-80 millioner fat før boringen.

– At det blir lønnsomme fat, er vi ikke i tvil om, selv om det er for tidlig å si noe om den eksakte verdien, sier Equinor-talsmann Morten Eek.

Den korte avstanden fra det eksisterende produksjonsskipet på Norne-feltet gjør det forholdsvis enkelt å utvinne de nye påviste oljevolumene. Cape Vulture kan bygges ut med en undervannsinnretning og oljen sendes i rør rett til Norne-skipet for prosessering.

– Det er et klassisk eksempel på hvordan en kan gjøre funn og gjøre dem kommersielle gjennom å knytte dem til eksisterende infrastruktur, sier Eek.

Slik "nærfeltsleting" er en viktig del av selskapets strategi på norsk sokkel fremover. Funn av denne typen er potensielt svært lønnsomme, fordi utvinning ikke krever store investeringer, og fordi de raskt kan settes i produksjon. Cape Vulture bidrar til at Norne-skipet kan holdes i drift mange år lenger enn tidligere antatt. I fjor, mye basert på Cape Vulture-optimisme, annonserte Equinor at selskapet ønsker å forlenge Norne-skipets levetid til 2036, mot en opprinnelig planlagt nedstengning i 2014.

– Norne-feltet har vært i produksjon siden 1997. Der er det 40 millioner fat utvinnbare reserver igjen. Her har en med dette funnet mer enn doblet de gjenværende reservene i området, sier Eek.

Ifølge Eek har selskapet nå fått styrket tro på at det går an å finne flere lommer med olje og gass rundt Norne-feltet, og selskapet vil derfor lete videre i nabolaget.

– Sånne funn som blir gjort ved eksisterende fasiliteter har ganske høy nåverdi, sier aksjeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets.

Han anslår at funnet utgjør en verdi per Equinor-aksje på mellom 0,80 til 1,10 kroner. Grunnen til at anslaget er såpass høyt, er nettopp at dette er fat selskapet relativt raskt og billig kan utvinne fra eksisterende infrastruktur, samt at det hovedsakelig er snakk om olje.

Equinor eier dessuten hele 64 prosent av funnet, noe som innebærer en stor verdi for selskapet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.