Under høringer på Stortinget gis interessegrupper og berørte parter en mulighet til å gi uttrykk for sine synspunkter. Men uten påmeldte ble det en kort seanse i energi- og miljøkomiteen , hvor olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) slo fast følgende:

– En navneendring kan ikke anses å være et spørsmål som krever Stortingets samtykke, selv om denne saken, som en vedtektsendring, skal behandles på generalforsamlingen.

I midten av mars ble det kjent at Statoil ønsker å bytte navn til Equinor. Saken kommer opp på selskapets ordinære generalforsamling 15. mai.

– Jeg er blitt veldig komfortabel med det. Statoil har alle muligheter til å fortelle en god historie med det, sa Søviknes på direkte spørsmål om hva han synes om navnet.

Oljehistorie

Senterpartiets Marit Arnstad og Arbeiderpartiets Espen Barth Eide la nylig fram forslaget om at navnebyttet bør utsettes inntil «saken er redegjort for og drøftet i Stortinget».

Eide minnet i høringen om at Statoil ikke er et hvilket som helst selskap, men et uttrykk for en identitet og historie om det unike i den norske oljehistorien.

Han viste til beslutningen som ble tatt da oljen ble funnet på 1960-tallet, om at råvarene skulle være folkets eiendom og forvaltes av Stortinget.

– Det er lite å kritisere på det formelle, men ville det ikke vært naturlig likevel å søke en forståelse med Stortinget før man annonserte offentlig at man støttet endringen? spurte Eide.

– Ugreit

Søviknes ser imidlertid ingen grunn til å angre og mener han har håndtert saken riktig.

– Det å kunne akseptere et navnebytte i Statoil tillegger regjeringen og meg som olje- og energiminister, sa han, og viste til at navnebyttet kommer etter ønske fra Statoil-ledelsen.

– Man kan mene hva man vil om Statoils nye navn. Men at Stortinget skal bestemme om det er et godt eller dårlig navn, er en ugrei måte å drive statlig eierskap på med et børsnotert selskap, sier komiteens andre nestleder Tina Bru (H) til NTB.

Hun skulle ønsket seg at Ap var mer opptatt av å skape en mer konkurransedyktig oljenæring.

– Det er det som er viktig, ikke hva selskapet ønsker å hete, og at Ap ikke liker det navnet, sier hun.

KrFs Tore Storehaug, som sitter i energi- og miljøkomiteen, er krystallklar på at Ap og Sp ikke har støtte fra KrF i kravet om at navnebyttet må utsettes i påvente av stortingsbehandling.(Vilkår)

Proffe sykkelben? Barber leggene!
Glattbarberte sykkelben er et sikkert vårtegn. Slik får du et godt resultat.
03:10
Publisert: