Torsdag er det nøyaktig ett år siden det Trondheim-baserte oljeselskapet Okea gikk på børs, frontet av oljeveteran Erik Haugane og Sp-politiker Ola Borten Moe med thailandske Bangchak i ryggen.

Nå, 12 måneder senere, ser verden ganske annerledes ut. Koronaviruset har sendt oljeprisen kraftig nedover.

– Vi er blitt tvunget til å utsette en del prosjekter for å ta vare på kontantene og minimalisere bruddet med lånebetingelsene, sier Erik Haugane.

I tredje kvartal kommer selskapet til å være i brudd med lånevilkårene og Okea har derfor gått i dialog med sine långivere for å få på plass lettelser i bytte mot gunstigere betingelser.

Nå viser det seg at noen långivere er vanskeligere enn andre.

– Koster oss ikke skjorten

Okea har bedt investorene i sine to obligasjonslån om lettelser i betingelsene i låneavtalen.

I bytte har Okea tilbudt et halvt prosentpoeng i et engangsgebyr nå og ett prosentpoeng ved forfall. Hvis lånet handler til under den utstedte låneverdien, altså pålydende, i juni neste år, får obligasjonseierne også anledning til å be Okea kjøpe tilbake 15 prosent av lånet til pålydende.

Samtidig ber Okea om større frihet til hvordan det kan inngå bredere spekter av sikringskontrakter med tanke på oljepris og valuta.

Flere enn 50 prosent av långiverne har gitt sin støtte til forslaget, ifølge Okea.

– Jeg mener forslaget som er fremmet er veldig sjenerøst, men samtidig er det helt ok for aksjonærene. Det koster oss ikke skjorten, sier Haugane, som sier de betaler renter og kommer til å betale ned lånet.

En liten gruppe investorer har derimot kommet med et motforslag Haugane liker svært dårlig.

– Absurd

I en melding torsdag fremkommer det at denne gruppen, som representerer like over ti prosent av det ene lånet, har kalt inn til et eget obligasjonseiermøte. Disse er ikke fornøyd med den høyere renten, men foreslår i stedet en tilleggs tilleggsbetaling på fem prosentpoeng ved forfall.

– Det er en absurd rente med tanke på at dette nærmest er et statsgarantert lån, sier Haugane.

Den mindre obligasjonseiergruppen ber også om at det hentes inn 100 millioner kroner i frisk kapital fra dagens aksjonærer, ifølge det utsendte forslaget.

Vet hvem det er

Ifølge Haugane er det én investor som tok initiativet til det alternative forslaget. Okea-sjefen vil ikke si hvem initiativtageren er.

I torsdagens melding beskriver Okea forslaget som opportunistisk.

– Det er ment å bety at han ser muligheten for å få litt ekstra, sier Haugane.

– Jeg mener det er helt utrolig at vi fortsatt har et regelverk som gjør at obligasjonseiere kan holde på i det skjulte. De kan finne på å kjøre selskaper over ende om de kan tjene 10 millioner dollar ekstra, sier han.

Haugane sikter til regelverket for obligasjonseiere der hvem som eier i obligasjonslån ikke er offentlig tilgjengelig informasjon.

Obligasjonseiermøtet hvor långiverne skal stemme over Okeas forslag vil bli avholdt 29. juni. En godkjennelse krever at to tredjedeler av investorene stemmer for forslaget. Investorgruppen har kalt inn til obligasjonseiermøte tre dager senere, 2. juli. Dette forslaget krever også to tredjedeler aksept.

Flere prosjekter utsatt

Okea har i likhet med andre oljeselskaper blitt rammet hardt av en oljepris som er rundt 40 prosent lavere enn ved årsskiftet. Ifølge Haugane går driften på Draugen-feltet, hvor Okea er operatør med 44,56 eierandel, veldig bra. Som følge av norske produksjonskutt har Okea fremskyndet vedlikeholdsstans på feltet til juni, men produserer som planlagt.

Flere prosjekter er imidlertid utsatt.

– Sammen med andre partnere har vi utsatt tre letebrønner som skulle være boret i Nordsjøen. Vi begrenser pengebruken og har kuttet ut alle konsulenter, og planlegging av prosjekter er blitt satt litt i kjøleboksen, sier han.

Feltet Hasselmus ved siden av Draugen var utsatt, men planleggingsarbeidet tas nå opp igjen etter Stortingets beslutning om midlertidige endringer i oljeskatten. Grevling-prosjektet er lagt på is da det ikke er lønnsomt med dagens oljepris.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.