Økokrim ila 3. mars både seismikkselskapet TGS-Nopec og Bjarne Skeies oljeselskap EPH et forelegg på 85 millioner kroner, samt tiltalte to tidligere ledere i selskapene. 

Bakgrunnen var et påstått skattesvik i 2009, da selskapene i kompaniskap skal ha konspirert for å utnytte refusjonsordningen for oljeleting til å få utbetalt 290 millioner kroner fra staten.

TGS-Nopec har avvist å ha gjort noe galt, men Skeie-siden har ikke vært fullt så kategorisk. I oktober stevnet derfor eierselskapet Skeie Technology de andre partene, inkludert TGS, for å få slått fast et såkalt solidarisk ansvar i skattesaken. Nå slår TGS tilbake. 

– Vi har gjennom et prosesskriv varslet et personlig ansvar for Bjarne Skeie, sier TGS-sjef Kristian Johansen.

Het potet

Oljeskattesaken er definitivt en het potet for seismikkselskapet, noe som fremgår klart av årsregnskapet, som ble offentliggjort tirsdag. I flere passasjer omtales både Økokrim-straffesaken og den sivile saken. 

Sistnevnte handler om hvem som skal betale skatten dersom Oljeskattekontoret når gjennom med sitt syn. Kravet er nå vokst til 326 millioner kroner inkludert renter. 

– Jeg sitter i et møte. Beklager, sier Bjarne Skeie og legger på når DN spør om saken. 

Han har ikke tidligere villet kommentere sakskomplekset overfor pressen. 

Hans nære medarbeider og styreleder i EPH, advokaten Tom Bernhard Knudsen, ønsker ikke å si noe om TGS Nopecs forsøk på å holde Skeie ansvarlig.

I utgangspunktet mener Skeie-systemet at både boten og skattekravet kun rammer datterselskapet EPH, og at Skeie er skjermet mot kravene. 

– Økokrim-forelegget er ikke ilagt Skeie Technology, men EPH. EPH har ikke vedtatt forelegget. Vi har noe tid på oss, sier styreleder Knudsen.

– Ikke gjort noe galt

Riktignok har Skeie Technology avgitt en såkalt morselskapsgaranti for EPH i henhold til norske oljeregler, men Skeie-systemet mener denne garantien bare gjelder for kostnader relatert til oljevirksomhet, som utblåsninger, fjerningskostnader og annet.

– Morselskapsgarantien gjelder ikke forelegget og skattekravet, sier Knudsen.

Skulle staten likevel nå frem med sitt skattekrav mot Skeie Technology, mener selskapet subsidiært at TGS og den tidligere oljesjefen må holdes solidarisk ansvarlig for det. Derfor stevnet Skeie Technology TGS i oktober. 

– Den saken er stilt i bero i påvente av Økokrim-saken. Det er nærmest et prosessvarsel, sier Knudsen.

Han noterer seg at den tidligere leverandøren avviser ethvert ansvar i saken. 

– TGS mener det ikke er gjort noe galt i saken. Vi får se, sier han.

De to tiltalte, tidligere TGS-finansdirektør Arne Helland og tidligere Skeie Energy-sjef Christian Selmer, har avvist enhver straffskyld. 

Oljegründer Bjarne Skeie og hans Skeie Technology mener seismikkselskapet TGS har et solidarisk ansvar hvis oljeskattekontoret når gjennom med sitt krav på 326 millioner kroner. 
Oljegründer Bjarne Skeie og hans Skeie Technology mener seismikkselskapet TGS har et solidarisk ansvar hvis oljeskattekontoret når gjennom med sitt krav på 326 millioner kroner.  (Foto: Carina Johansen)

Ingen avsetninger

I årsrapporten gjør TGS det klart at selskapet ikke engang har gjort noen regnskapsmessige avsetninger for hverken Økokrim-forelegget eller skattekravet, noe selskapet er pliktig til å gjøre etter regnskapsreglene dersom det er en viss sannsynlighet for at kravene når gjennom, selv om de er bestridt.

– Det er riktig, sier TGS-sjef Johansen.

Han kjenner selv saken i detalj. Som daværende finansdirektør i TGS mottok han i 2011 et brev der EPH ved Tom Bernhard Knudsen forsøkte å få seismikkselskapet til å konvertere gjeld om til aksjer i oljeselskapet. I en intern epost responderte Johansen den gang: «Helt ufattelig lesestoff – de innrømmer jo i praksis å ha drevet omfattende skattesnyteri».

Den nevnte gjelden har for øvrig TGS langt på vei gitt opp å få tilbake. Ifølge årsregnskapet skylder EPH og Skeie Technology til sammen 29,4 millioner dollar til TGS, men lånene har nå en bokført verdi på null.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se trailer: «Den lykkeligste dagen i Olli Mäkis liv»
Ikke som ventet. «Den lykkeligste dagen i Olli Mäkis liv» rusler mot et tradisjonelt klimaks mens den egentlig handler om noe helt annet.
01:41
Publisert: