Gassutblåsningen på boreriggen «Songa Endurance» 15. oktober varte bare i rundt ett minutt, men opprydningsarbeidet ble desto mer langvarig og kostbart. Det tok elleve dager før brønnen på Troll-feltet var i den tilstanden den skulle være, og enda lenger før riggen var i full sving igjen. 

Hele 22,4 operasjonsdager gikk tapt som følge av hendelsen, men en total kostnad på 132 millioner kroner. 

– Granskningsgruppen klassifiserer dette som faktisk alvorlighetsgrad Rød 1 «veldig store kostnader/tap for installasjonen», heter det midt inne i den 139 sider lange granskningsrapporten Statoil la frem fredag. 

Oljeprisen virket inn

Den uforutsette ekstraregningen, som deles av partnerskapet på Troll og boreselskapet, kommer i en tid Statoil har satt alt inn på å kutte kostnadene ved boreoperasjonene. Forbedringer på dette området har vært blant temaene selskapet har reklamert mest for i oljenedturen. I august kunngjorde selskapet at antall dager per brønn var redusert med mer enn førti prosent, kostnadene per brønn med over 30 prosent, og meter per dag var økt med over 70 prosent sammenlignet med situasjonen i 2013. 

På Troll-feltet var 2016-målet å kutte brønntiden med 25 prosent og kostnadene med 50 prosent sammenlignet med 2013-nivå, ifølge granskningsrapporten. Innenfor plugging og av gamle produksjonsbrønner, som Songa-riggen var sysselsatt med under hendelsen, hadde Statoil definert seks prioriterte tiltak i et forbedringsprosjekt kalt «Troll P& A Improvement project». P& A står for «plugging and abandonement», eller operasjoner for å stenge og forlate gamle brønner.

Et av Statoils seks foreslåtte effektiviseringstiltak var at en skulle vurdere å bruke en ny type ventil som barriere under plugging av gamle brønner.

– Granskningsgruppen vurderer det slik at oljeprisen virket inn på beslutningen om å øke ambisjonene om økt P& A-effektivitet, heter det i rapporten. 

 Granskningsrapporten viser at ventilen Statoil brukte ikke egentlig var godkjent av selskapet for den type vertikale ventiltrær som ble brukt i brønnen, og at mannskapet om bord manglet erfaring med slike ventiltrær. 

Forsvarer tiltakene

Statoil-talsmann Ola Anders Skauby forsvarer likevel Statoils store forbedringsprogrammer innen boreeffektivitet. 

– Vi ser ikke at det er en sammenheng mellom de forbedringene vi har gjort i boring og brønn og denne hendelsen, sier han.

Skauby mener kostnadsbesparelser ikke var direkte årsak til hendelsen. Han sier samtidig at selskapet ser på mulige bakenforliggende årsaker. 

– Vi ser på alle hendelser fra 2013 til og med 2016 samlet for å se om vi kan identifisere sammenhenger eller likhetstrekk, både i forhold til hendelsestyper og årsaker, og når det gjelder menneskelig svikt, teknisk svikt organisatorisk svikt. Vi har ikke konkludert ennå. Vi ser signalene som kommer fra organisasjonen om press i hverdagen, sier Skauby.  

Hovedtillitsvalgt Bjørn Asle Teige i SAFE sier til DN at han mener Songa-hendelsen kan kobles til Statoils kraftinnsats for forenkling og kostnadskutt i oljenedturen. Han mener styrets hms-komité nå må involvere seg, også med hensyn til en pågående runde for effektivisering av plattformdriften. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.