Oljedirektør Bente Nyland la idag frem resultatet av kartleggingen av mulige olje- og gassressurser i det uåpnede Barentshavet nordøst mellom Svalbard og den russiske grensen. Den fem år lange kartleggingen viser at det nordlige havområdet, som idag er stengt for oljeboring, kan ha olje- og gassressurser for opp mot 900 milliarder kroner. 

- Verdipotensialet er betydelig. Vi snakker om rundt 900 milliarder kroner, sier oljedirektør Bente Nyland til DN i en pause rett etter at hun la frem tallene på Barentshavskonferansen i Hammerfest tirsdag formiddag. 

Ifølge Oljedirektoratet kan det nordøstlige Barentshavet inneholde rundt 1,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter, eller omlag 10 milliarder fat oljeekvivalenter. 

- Det er sånn livet er i denne bransjen. Det er store tall. Det er en fremtidig mulig pengebinge, sier Nyland om Barentshavet nordøst, som idag er stengt for oljeboring. 

Ny oljeprovins lengst nord

Oljedirektoratet har i flere år samlet inn seismikk og gjort grunne boringer i det nordøstlige Barentshavet, særlig i de nye områdene som Norge fikk etter grenseavtalen med Russland i 2012. 

Undersøkelsene er gjort for å kartlegge mulige olje- og gassforekomster i områdene lengst nordøst, noe Oljedirektoratet har plikt til å gjøre uavhengig om områdene er åpnet for oljeboring eller ikke, sier Nyland. 

- AS Norge bør vite hva vi besitter av verdier. Jobben vår er å gi et faglig innspill og si at, ja, det er muligheter. Så er det en politisk beslutning om man skal åpne dette område for petroleumsvirksomhet eller ikke, sier Nyland. 

- Vi har muligheter i området som enda ikke er åpnet. Jeg tenker at det er viktig å synliggjøre hva vi har av petroleumsressurser. Geologen i meg synes dette er spennende, det gir meg en boost, sier Nyland etter å ha presentert de fargerike geologiske kartene. 

Nær dobler ressursene i nord

 - Vår kartlegging viser at området kan ha betydelige verdier. Skulle de største strukturene inneholde olje og gass, kan det gi grunnlag for utvikling av en ny og betydelig olje- og gassprovins, sier Nyland om Barentshavet Nordøst, som, i utstrekning er like stort som hele Nordsjøen.  

I fjor anslo Oljedirektoratet at halvparten av de uoppdagede petroleumsressursene ligger i Barentshavet. De nye anslagene nær dobler de antatte ressursene i Barentshavet og gjør at Barentshavet trolig har omlag to tredeler av de uoppdagede olje- og gassressursene i norske farvann. 

- Vi anslår at omlag 60 prosent av de uoppdagede ressursene er olje, sier Nyland. 

Hun sier beregningene er preget av stor usikkerhet, der de anslår at det kan være alt fra 350 millioner til 2,5 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter i området. 

Olgabassenget og Storbankhøgda

Nyland viste på konferansen frem kart med områder som Olgabassenget, Storbankhøgda og Kong Karl-plattformen, som alle kan inneholde petroleum. 

- Her er havbunnen, og her ser dere en fin stor lukning, der vi tror at olje og gass kan være fanget, sa Nyland til mange hundre fremmøtte oljedirektørene i salen og pekte på kartet. 

- Vi regner med at det kan være i underkant av 10 milliarder fat oljeekvivalenter. Til sammenligning er Johan Castberg-lisensen på 100 millioner oljeekvivalenter, sier Nyland, som mener det må gjøres flere undersøkelser for å gi mer presise data. 

 - Dette er forventede verdier. Vi vet nok til å presentere disse tallene, men de kan være lavere og høyere. Vi må fortsette å samle inn kunnskap, sier Nyland. 

Miljøbevegelsen skeptisk

Leder Fredric Hauge i Bellona reagerer kraftig på Oljedirektoratets oljejakt i de lukkede delene av Barentshavet, og er særlig negativ til at Oljedirektoratet undersøker olje- og gassressurser i vernesonen rundt Svalbard. 

- Dette er trist, sier Hauge til DN. 

- Det er fullstendig galematias å tro at disse ressursene noen gang skal utvinnes. Dette området strekker seg hundrevis av kilometer nord for iskanten og inneholder klimagassutslipp tilsvarende 3750 millioner tonn CO2. Det er like mye som 75 ganger de årlige norske utslippene, sier 1. nestleder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, i en pressemelding. 

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.