IEA jekker opp vekstprognosen for oljemarkedet

Den solide etterspørselsveksten i oljemarkedet i år styrker seg ytterligere, men Det internasjonale energibyrået (IEA) advarer igjen om at prisene fort kan falle.

Publisert: Oppdatert:

IEA øker sine vekstprognoser for oljeetterspørselen i 2021. Bildet viser oljerigger i Nord-Dakota i USA.
IEA øker sine vekstprognoser for oljeetterspørselen i 2021. Bildet viser oljerigger i Nord-Dakota i USA. (Foto: Johannes Worsøe Berg)