Handelskonflikten mellom USA og Kina, og situasjonen i Hormuzstredet etter amerikanske sanksjoner mot Iran, har for alvor slått inn i oljemarkedet. De siste månedene har sett oljeprisen falle over 20 prosent fra årsbeste i april, til dagens nivåer under 58 dollar.

Global oppbremsing

Det internasjonale energibyrået IEA fastslår at etterspørselsveksten i årets seks første måneder var den svakeste første halvårsperioden siden 2008, da verden ble kastet inn i finanskrisen.

«Det er voksende bevis for en økonomisk oppbremsing der flere større økonomier rapporterer svak vekst i brutto nasjonalprodukt i første halvår koblet til lavere handel og produksjon. Parallelt har utsiktene til en politisk avtale mellom Kina og USA forverret seg. Dette kan føre til redusert handelsaktivitet og mindre oljeetterspørselvekst», skriver IEA i sin månedlige oljemarkedsrapport, publisert fredag.

Etter så vidt å ha justert forventningene til etterspørselsveksten i juli-rapporten, er knivene nå skjerpet. Bakteppet er blant annet svakere forventninger til vekst i verdensøkonomien, som tidligere rapportert av Det internasjonale pengefondet (IMF).

«Skjøre utsikter»

IMF nedjusterte nylig de globale vekstutsiktene (bnp) med 0,1 prosentpoeng for både inneværende og neste år, og venter nå en vekst på 3,2 prosent i 2019 og 3,5 prosent i 2020.

IEA senker derfor forventningene til etterspørselsveksten for 2019 med 100.000 fat oljeekvivalenter per dag, til 1,1 millioner fat, og med 50.000 fat per dag, til 1,3 millioner fat, i 2020. Dermed ventes totaletterspørselen å være 100,4 millioner fat per dag i 2019, og 101,7 millioner fat per dag i 2020.

Det fjerde gang i år at IEA nedjusterer etterspørselsforventningene. Byrået advarer om at det er stor fare for at estimatene nedjusteres igjen.

«Utsiktene er skjøre, med større sannsynlighet for å bli justert ned enn å bli justert opp», heter det.

Midlertidig Opec-effekt

På den annen siden har markedsbalansen strammet seg noe til i det korte bildet som følge av reduksjon i oljeproduksjonen fra Opec, samt støtte fra samarbeidslandene, primært Russland (Opec+), påpekes det.

At Saudi-Arabia, det største oljeproduserende landet i Opec, produserte 0,7 millioner fat mindre per dag i juli enn tillatt i samarbeidsavtalen, vitner også sterk vilje til å balansere markedet, mener IEA.

Opec produserte 29,7 millioner fat olje per dag i juli. Dersom nivået opprettholdes vil dette redusere lagrene med 0,7 millioner fat per dag i 2019, støttet av lavere produksjon også fra ikke-Opec-land, påpeker IEA.

«Dette er imidlertid et midlertidig fenomen fordi våre utsikter for svært sterk ikke-Opec-produksjonsvekst neste år ligger uendret på 2,2 millioner fat per dag. Under våre nåværende antagelser, vil oljemarkedet være godt mettet i 2020», heter det i rapporten.

Ser økt overproduksjon

Juli markerte også den femte måneden på rad der Opec+ produserte mer enn de skal under avtalen for å fjerne 1,2 millioner fat olje per dag fra verdensmarkedet.

IEA venter etterspørselen etter Opec-olje (call on Opec) til å være på 30,6 millioner fat per dag i tredje kvartal, 940.000 fat over det gruppen produserer. I fjerde kvartal ventes call on Opec å falle til 30,1 millioner fat per dag, som fortsatt er mer enn Opec+ produserte i juli.

«På den annen side står markedet overfor et potensielt overtilbud tidlig i 2020, når call on Opec raser til 28,4 millioner fat per dag», skriver IEA.

IEA venter ellers en ikke-Opec-produksjon på 64,8 millioner fat per dag i 2019, og 66,99 millioner fat per dag i 2020 (tidligere 66,98).

IEA offentliggjør sin neste rapport 12. september.

***(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.