Problemene fortsetter for oljeplattformen Goliat, som har vært stengt i over en uke etter at det andre juledag ble oppdaget feil på losseslangen fra plattformen til oljetankerne. Petroleumstilsynet starter i januar tilsyn av risiko ved plattformen etter at oljeselskapet Eni Norge rapporterte inn 34 uønskede hendelser på Goliat-plattformen i 2016.

– Etter at Goliat FPSO ble tatt i bruk på feltet har det vært flere uønskede hendelser. Eni har erkjent et gjennomgående behov for forbedret styring av risiko, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet.

Tilsynet påpeker i et brev til Eni at det er «funnet mangler» for planlegging og utføring av aktiviteter på plattformen, og mangler for oppstart og bruk av plattformen. 

 – Vårt tilsyn med Enis styring av risiko og forebygging av uønskede hendelser og ulykker på Goliat, er en stor oppgave som etter planen skal pågå gjennom hele 2017. Hensikten er å følge Enis prosesser med forbedring, sier Midttun. 

Stengt fem ganger på et år

Goliat-plattformen ble stengt ned fem ganger i fjor på grunn av feil og mangler, og var stengt 30 dager etter strømstans og evakuering i august. 

Under en rutineinspeksjon før jul ble det avdekket skader på deler av losseslangen fra plattformen til tankbåtene. Selskapet besluttet å skifte ut deler av slangen, og siden lagertankene på plattformen var full av olje måtte oljeproduksjonen stenges ned. 

Arbeidet med å skifte ut de skadede delene er avhengig av en periode med stabilt vær, og losseslangen blir ikke reparert før været tillater noen dagers arbeid.

Kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge.  
Kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge.  

Politietterforskning

Feil og mangler ved heiser, kraner, elektriske kabler, nødgeneratorer og utslipp av gass og kjemikalier er blant de mer alvorlige av de 34 hendelsene som er innrapportert. Selskapet er fortsatt under politietterforskning etter at en arbeider fikk en alvorlig hodeskade da han ble truffet av en wire i juni 2016. Personen er tilbake i fullt arbeid på Goliat. 

Petroleumstilsynet mener denne ulykken og flere andre hendelser «har synliggjort usikkerhet knyttet til kvalitet i ferdigstilling på Goliat», og vil gjennomføre tilsyn for å få oversikt over «tekniske, operasjonelle og organisatoriske svakheter» på oljeplattformen.

– Vi har en løpende og grundig dialog med Petroleumstilsynet og forventer en tett oppfølging fra tilsynet også i år. Det er jobben deres å gjøre tilsyn, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Wulff i Eni Norge.

Storprodusent av olje

Etter skarp og langvarig kritikk fra Petroleumstilsynet og fagforeningene i Eni Norge, startet oljeselskapet i høst opp et prosjekt for å forbedre arbeidet med helse, miljø og sikkerhet både på Goliat-plattformen og i organisasjonen på land. Det er blant annet dette risikoarbeidet Petroleumstilsynet nå skal føre tilsyn med.

– Vi vil se på hvordan selskapet jobber systematisk med oppfølging og forbedring, og hvordan de evaluerer dette arbeidet, for å være trygge på at tilstanden for sikkerhet og arbeidsmiljø er forsvarlig og at behov for ytterligere forbedring blir identifisert, sier Midttun. 

– Vi jobber kontinuerlig med å følge opp planene vi har lagt for forbedringer, både operasjonelt og organisatorisk. Det er et arbeid som vil gå ut dette året, sier Wulff.

Goliat er blant de største oljeprodusentene på norsk sokkel. Plattformen produserte i fjor 18,7 millioner fat olje, noe som tilsvarer åtte milliarder kroner ved en oljepris på 50 dollar fatet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.