Torsdag la regjeringen frem skattetiltak for å hjelpe til økt aktivitet i oljenæringen.

  • Tiltakene innebærer i hovedsak at oljeselskapene får skrive av sine investeringer på skatten samme året de gjøres i stedet for over seks år som vanlig.
  • I tillegg reduseres den såkalte friinntekten til ti prosent det første året, fra tidligere 20,8 prosent fordelt over fire år.

– Regjeringens forslag til direkte avskrivninger vil kunne styrke likviditeten for selskapene, men virkningen av reduksjonen i friinntekten undergraver formålet med forslaget – nemlig å skape lønnsomt grunnlag for nye prosjekter og ny aktivitet, sier konstituert administrerende direktør Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass i en melding.

Ifølge bransjeorganisasjonen vil forslagene fra regjeringen øke den samlede beskatningen av næringen, noe den karakteriserer som svært alvorlig og overraskende i dagens situasjon.

Mindre nå, mer etterpå

DN har vært i kontakt med Equinor og Aker BP. Begge viser til uttalelsene fra Norsk olje og gass. Sjef i Lundin Norway, Kristin Færøvik, er ikke fornøyd med tiltakene. Hun sier det innebærer en økt total skattebyrde og at tiltakene sannsynligvis ikke er nok.

– Forslaget om halvering av friinntekt er litt overraskende. Det vil gi motsatt effekt av det man ønsker – med økt total skattebyrde. Den samlede beskatningen for selskapene øker sammenlignet mot eksisterende skatteregler, sier hun.

– Vil dette påvirke investeringene deres for inneværende og neste år?

– Det er altfor tidlig å si noe om. Først må vi se det endelige vedtaket fra Stortinget, sier Færøvik.

Oljeanalytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets sier skattefradraget på investeringer faller til 83,6 prosent fra 89,6 prosent slik det er i det eksisterende skattesystemet.

Teodor Sveen-Nilsen.
Teodor Sveen-Nilsen. (Foto: Aleksander Nordahl)

– I sum betaler oljeselskapene mer skatt på investeringer gjort i 2020 og 2021, men de får en positiv likviditetseffekt. Det blir mindre skatt i 2020 og 2021, men mer skatt etter 2021, sier Sveen-Nilsen.

– Ved første øyekast ser det ut som nåverdieffekten er minimal sett fra selskapenes ståsted, sier han.

Tror fortsatt nye investeringer drøyes

Norske oljeselskaper har kuttet markant i investeringene for inneværende år. Equinor har redusert investeringene i år med 20 prosent. Det samme har Aker BP.

Ifølge statsminister Erna Solberg vil skattegrepet sikre oljeselskapene en likviditet på anslagsvis 100 milliarder for 2020 og 2021.

– Vil en del oljeselskaper se over investeringene sine på nytt?

– Kanskje, men foreløpig er første steg å overleve. På dagens oljepris er det ikke liv laga for industrien i Norge med unntak av Sverdrup. Du må nok se litt høyere oljepris før man skal begynne å vurdere det. Kontantsituasjonen for de mindre selskapene er prekært dårlig, så jeg tror det vil ta litt tid før man ombestemmer seg på de investeringsbeslutningene som er blitt annonsert i løpet av første og andre kvartal, sier Sveen-Nilsen.

Eventuelle endringer i investeringsbeslutninger tror han i hovedsak vil skje hos de store, sterke selskapene slik som Equinor, Aker BP og Lundin.

Mener store prosjekter kan falle utenom

Analytikeren tror tiltakene vil ha mest positiv relativ effekt for selskaper med store skattemessige underskudd og/eller med en betydelig portefølje av potensielle utbygginger, og trekker frem Aker BP med Noaka-området og Okea med utbyggingen av Yme-feltet.

Regjeringen har satt frist til slutten av 2021 for levering av utbyggingsplaner for nye prosjekter. Norsk olje og gass mener tiden er for knapp og at flere store prosjekter dermed vil falle utenfor skatteordningen.

Store prosjekter som Noaka i Nordsjøen og Wisting-funnet i Barentshavet trekkes i en Upstream-artikkel frem som prosjekter som risikerer å ikke bli sanksjonert i dagens situasjon.

– Vi må se mer på detaljene i forslaget, men det er klart at slik det er utformet nå ser vi en reell mulighet for at viktige og store prosjekter som betyr mye aktivitet ikke vil nyte godt av tiltakspakken, sier kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen i Norsk olje og gass, som sier de ikke ønsker å kommentere enkeltprosjekter.

En misfornøyd oljebransje til tross, mener Sveen-Nilsen regjeringen har gjort en god jobb når det gjelder forutsigbare rammevilkår.

– Norske myndigheter har vært verdens beste på forutsigbarhet og rammevilkår for oljeindustrien. Dette forslaget er en midlertidig endring. Jeg føler ikke at forutsigbarheten rundt skatt og rammevilkår endres som følge av forslaget, og det er kjempeviktig, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.