Statistisk sentralbyrå (SSB) la fredag frem tall for investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

De viser at selskapene på norsk sokkel anslår investeringer på 130,6 milliarder kroner neste år. Det er marginalt ned fra forrige anslag på 131,4 milliarder kroner, som ble presentert i februar.

For inneværende år anslås investeringene til 167,2 milliarder kroner, litt opp fra forrige anslag på 159,5 milliarder kroner.

Nedgang fra året før

Oppjusteringen for 2022 drives ifølge SSB av høyere anslag innenfor kategoriene feltutbygging, landvirksomhet, leting og konseptstudier. Blant annet er det blitt levert en plan for utbygging og drift (PUD) på en ny utbygging. Dette prosjektet var ikke med i anslagene i forrige undersøkelse.

Men fra året før indikerer 2022-anslagene en nedgang på åtte prosent. Fallet er omtrent det samme som ble antydet i forrige investeringsundersøkelse.

Anslaget for 2023 er 8,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for et år siden. Dette fallet er imidlertid høyere enn det som ble antydet i februar.

Ifølge SSB er det spesielt anslagene for felt i drift og leting og konseptstudier som bidrar til den indikerte nedgangen for 2023, men det anslås også en klar nedgang i nedstengning og fjerning.

I de mindre kategoriene landvirksomhet og rørtransport anslås det en kraftig oppgang i 2023 og en mindre oppgang i feltutbygging.

Blir trolig høyere

Investeringsanslagene for neste år kommer likevel trolig til å bli oppjustert betydelig.

Feltutbygginger kommer nemlig først med i undersøkelsen når plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til myndighetene. Etter oljeprisen kollapset i starten av koronapandemien vedtok Stortinget i juni 2020 en oljeskattepakke for å støtte industrien gjennom pandemien. Den innebærer store skattefordeler for prosjekter det blir levert PUD på før utgangen av 2022.

Ifølge SSB er det ventet at det blir levert PUD på et svært høyt antall prosjekter i år, de aller fleste rett før årets utgang.

«Opprettholdes tidsplanene på de ventede prosjektene ligger det an til betydelig høyere investeringer i feltutbygging i 2023 enn det som nå ligger inne i undersøkelsen. De aller fleste av disse vil etter planen komme med i undersøkelsen i 1. kvartal 2023», skriver SSB.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.