Selskapene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 155,6 milliarder kroner for 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). 

I 2018 er oljeinvesteringene ventet å bli 141,7 milliarder kroner, litt ned fra tidligere anslag. 

I anslagene fra andre kvartal ventet oljeselskapene å investere 154,4 milliarder kroner for 2018 og 143,9 milliarder kroner i 2018.

Det er høyere anslag innenfor leting og konseptstudier, tjenester, antall felt som er i drift og produksjonsboring som bidrar mest til oppjusteringen.

Ventet lavere enn i 2016

De samlede investeringene innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2017 anslås til om lag 212 milliarder kroner målt i løpende verdi. Estimatene er 2,7 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2016. Nedgangen drives av et klart fall på 7,1 prosent innenfor olje- og gassvirksomheten. Fallet i 2017 dempes av en kraftig investeringsvekst innenfor kraftforsyning på 25 prosent. 

For 2018 anslås de samlede investeringene til 194,3 milliarder kroner. Det er 2,5 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2017. Nedgangen i 2018 drives også av at det indikeres et fall innen olje- og gassvirksomhet. (Vilkår)

Samsung gjenoppstår fra asken
Etter fadesen med Note 7 hvor batteriet tok fyr, kommer nå Samsung med oppfølgeren Note 8. Denne gang med en grundig batterisjekk.
01:47
Publisert: