Denne uken kom den statlige gassrøroperatøren Gassco med en klar anbefaling: Det vil være lønnsomt for samfunnet å bygge en ny rørledning som knytter Barentshavet til eksisterende infrastruktur lenger sør som går til Europa. Det vil gi eksportmuligheter for gass som allerede er funnet, men også incentiver til å lete etter mer i et område som er antatt å ha store uoppdagede ressurser, men som oljeselskapene har nedprioritert de siste årene.