I en undersøkelse Tekna har gjennomført blant egne tillitsvalgte i privat sektor kommer det fram at flere bedrifter i oljebransjen har iverksatt eller vurderer nedbemanning nå enn i en tilsvarende undersøkelse i mars.

Blant alle de spurte i undersøkelsen svarer 45 prosent at virksomheten de jobber i har iverksatt nedbemanninger eller at den vurderer det. For oljenæringen er derimot det tilsvarende tallet 69 prosent, en økning på 11 prosent på to måneder.

– Vi ser at nedbemanningsaktiviteten øker, og 34 prosent av de tillitsvalgte i oljeindustrien rapporterer nå at det vurderes eller er iverksatt nedbemanninger. Situasjonen er derfor blitt mer alvorlig i sektoren siden april på tross av stigende oljepriser. Vi vet fra forrige krise at stopp i oljesektoren også skaper store ringvirkninger i resten av næringslivet, sier president Lise Lyngsnes Randeberg i Tekna.

Hun håper nå at regjeringen vil se på tiltak som kan bidra til å øke aktiviteten – både på kort og lang sikt.

I alt 56 prosent av de 538 tillitsvalgte som ble bedt om det, svarte på undersøkelsen som ble gjennomført 25. og 26. mai som oppfølging fra tilsvarende undersøkelser i mars og april. Av de 303 som svarte, var 64 tillitsvalgte fra oljenæringen og representerte 9.925 av Teknas totalt 83.000 medlemmer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.