Siden det dramatiske oljeprisfallet i april som følge av koronakrisen, har både den amerikanske lettoljen og nordsjøoljen hentet seg kraftig inn. Sistnevnte handles fredag ettermiddag til rundt 41,8 dollar fatet, og har steget mer enn 100 prosent siden midten av april.

Den amerikanske lettoljen (WTI crude) handles til rundt 39,1 dollar fatet, etter at den under korona kollapset totalt da de rullerende månedskontraktene skulle gjøres opp i slutten av april.

Men selv om prisene har hentet seg opp fra rekordlave nivåer, er situasjonen fortsatt alvorlig, ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA).

«Selv om oljemarkedet utvilsomt har forbedret seg siden «Black April», så understreker det økende antallet smittede i noen land at pandemien ikke er under kontroll, og risikoen til våre markedsutsikter har en nær garantert nedside. Den nylige økningen i koronatilfeller og introduksjonen av delvis nedstengning gjør utsiktene enda mer usikre», skriver byrået.

IEA understreker at en full gjenoppretting vil ta «flere år», men justerer oljeetterspørselen litt opp i den ferske månedsrapporten. Etterspørselen i 2020 ventes å være 92,1 millioner fat per dag, 400.000 fat per dag høyere enn anslått forrige måned.

Laveste produksjon på ni år

For å håndtere etterspørselssjokket gikk oljekartellet Opec og enkelte andre oljeproduserende land, som Norge, sammen om store produksjonskutt. Fra april til mai falt global oljeproduksjon med nesten 12 millioner fat per dag som følge av kuttene.

I juni fortsatte det nedover, da den globale oljeproduksjonen falt med ytterligere 2,4 millioner fat per dag, til 86,9 millioner fat per dag. Så lavt har det ikke vært på ni år, skriver IEA.

Blant Opec-landene var produksjonen i juni det laveste på nesten 30 år.

«Kuttavtalen mellom Opec+-landene hadde en overholdelsesgrad på 108 prosent i juni. Dette inkluderer tilleggskutt fra Saudi-Arabia, som kuttet produksjonen med én million fat mer enn nødvendig», skriver byrået.

Byrået venter at global oljeproduksjon kan falle ytterligere 7,1 millioner fat per dag i 2020, dersom Opec+-kuttene blir opprettholdt som avtalt. I 2021 venter byrået at produksjonen kan komme til å stige moderat med 1,7 millioner fat per dag.

Forventer etterspørselsvekst

På etterspørselssiden venter byrået et fall på 7,9 millioner fat per dag i 2020, etter at etterspørselen falt med totalt 16,4 millioner fat per dag i andre kvartal. I 2021 venter IEA at etterspørselen stiger med 5,3 millioner fat.

I den ferske rapporten er det imidlertid noe optimisme å spore. Den siste måneden har flere land sett en oppblomstring av ny koronasmitte, men IEA mener dette kan slå ut positivt for etterspørselen etter drivstoff.

«Tall for mai peker mot en sterk tilbakevending for oljeetterspørselen i alt fra Kina, Frankrike, Tyskland, India og Mexico. De siste smitteverngrepene som er tatt kan føre til en mer intensiv bruk av bil for å unngå kollektivtransport, noe som vil støtte opp om drivstoffetterspørsel. På den andre siden kan det samtidig hindre mobilitet», skriver byrået.

Norsk produksjon vil øke

I rapporten skriver IEA videre at det venter at norsk oljeproduksjon vil øke med 310.000 fat per dag i 2020, og viser til at Johan Sverdrup-feltet allerede er godt i gang, kun syv måneder etter oppstart.

Når regjeringen etter planen skal fjerne produksjonsbegrensningene i 2021, mener IEA at igangsetting av nye felt vil gi en økning på ytterligere 110.000 fat per dag. Byrået trakk i forrige månedsrapport frem Martin Linge som skal være ferdig til andre kvartal 2021 og videreutviklingen av Snorre-feltet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.