Mandag morgen meldte Equinor at selskapet har gjort et mindre olje- og gassfunn ved Nornefeltet i Norskehavet. Mer interessant var det hva Equinor ikke meldte. Equinors boring nummer to i den gigantiske Korpfjell-strukturen viste seg å være knusktørr, ifølge Oljedirektoratet. Med det har både Gjøkåsen og Korpfjell, Equinors to store håp øst i Barentshavet, skuffet totalt.

– Vi har ikke fått de resultatene vi håpet på, det er riktig, sier Equinor-talsmann Morten Eek.

Gleder seg

På begynnelsen av 2017 trakk letedirektør Tim Dodson frem Korpfjell som et av selskapets seks største håp globalt. I bransjen snakket en om muligheter for å finne ti milliarder fat olje der, tilsvarende tre Johan Sverdrup. Dodson kalte det «et veldig avgjørende år for Barentshavet».

– Potensialet var stort, men vi har hele tiden pekt på at sjansen for funn var lav, sier Eek nå.

Både Gjøkåsen og Korpfjell ligger i letelisenser som ble tildelt relativt kort tid etter at grenselinjen mot Russland ble fastlagt i 2010. Allerede i 2013 vedtok Stortinget å åpne Barentshavet Sørøst, og de første letelisensene her ble delt ut i 23. konsesjonsrunde i 2016. Både Natur og Ungdom og Greenpeace gikk da til rettssak mot staten fordi miljøorganisasjonene mente tildelingene var for dårlig utredet og stred mot den nye miljøparagrafen i Grunnloven. Saksøkerne tapte i tingretten i 2017.

Silje Ask Lundberg, leder av Naturvernforbundet.
Silje Ask Lundberg, leder av Naturvernforbundet. (Foto: Line Ørnes Søndergaard)

– Vi synes det er veldig bra at man ikke finner noe. Når politikerne ikke setter stopp for dette, er det bra naturen gjør det, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Hennes organisasjon har trådt inn som partshjelp foran ankesaken i Borgarting lagmannsrett i høst. For henne dreier dette seg likevel om mer enn bare jus.

Hun mener verden ikke har rom for nye oljefelt om en skal begrense den globale oppvarmingen til halvannen grad. Hun mener også at dagens eneste oljefelt i det norske Barentshavet, Goliat, ikke er noen god reklame for lønnsomheten i området. Til sist mener hun at staten risikerer altfor store beløp på vegne av norske skattebetalere gjennom skatteordninger som stimulerer til oljeleting.

Øker tross alt

Equinor nekter å gi opp i Barentshavet. Selskapet fortsett med brønnene Mist og Sputnik i år. Talsmann Eek peker på at brønnene i Barentshavet gjennomgående er ganske billige, siden reservoarene ligger grunt. Selskapet viser til at fjorårets middelstore Kayak-funn alene var nok til å betale for hele letekampanjen det året. Han peker også på at Equinor har gjennomført sine letebrønner trygt og sikkert.

Ifølge en fersk gjennomgåelse fra analysebyrået Rystad Energy øker norske oljeressurser også jevnt og trutt, tross mangelen på nye store enkeltfunn. Norge ligger faktisk på sjetteplass blant alle verdens oljeland i ressurstilvekst, med to milliarder fat i fjoråret.

– Mye av veksten kommer fra modne felt. En finner tilleggsressurser, nye ressurser i tilknytning til modne felt, sier Espen Erlingsen i analysebyrået Rystad Energy.

Han mener Norge har hatt større hell med å utvikle slike tilleggsressurser rundt eksisterende felter enn det mange andre oljeland har hatt. En av forklaringene er at mange norske oljeinstallasjoner er store og robuste, og nokså lett kan tilpasses slik at en kan ta inn volumer fra omkringliggende funn.

– Et lite funn av den typen Equinor har annonsert i dag, ville ikke blitt bygget ut i Brasil, sier Erlingsen om funnet ved Norne, som er på mellom tre og 60 millioner fat.

Samlet kan Norge teoretisk holde det gående med samme produksjonsnivå i 25 år før påviste ressurser er uttømt, ifølge Erlingsen. Utfordringen for Equinor er likevel at selskapet gjerne skulle sysselsatt sin prosjektorganisasjon med nye utbygginger her til lands etter at de store pågående utbyggingene er ferdigstilt i 2022, peker han på.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.