Pressetalsmann i Equinor Eskil Eriksen bekrefter overfor Dagens Næringsliv at dersom Lederne tar ut personell i streik vil de starte en sikker nedstenging av feltene Oseberg Øst, Oseberg Sør og Gudrun fra og med midnatt natt til tirsdag.

Streiken vil få betydelige konsekvenser for produksjonen av olje og gass på norsk sokkel.

– Det totale bortfallet på de tre feltene vil være på 89.000 fat oljeekvivalenter per dag. Av disse utgjør gassproduksjonen på Gudrun-feltet 27.500 oljeekvivalenter.

Eriksen vil ikke gå ut med hvor mye inntekter som går tapt ved produksjonsstans.

Kan andre av Equinors felt kompensere for produksjonstapet?

– Vi har hele tiden kommunisert at Equinor produserer så mye vi kan. Produksjonsstans vil dermed påføre markedet et drastisk volumfall.

Kommunikasjonsleder Kolbjørn Andreassen i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass er forundret over at det ble streik, men sier at det foreløpig er relativt små produksjonsvolum streiken vil påvirke.

– Det er snakk om rundt fire prosent av total oljeproduksjon og ett prosent av total gassproduksjon på norsk sokkel som blir rammet. Feltene som blir rammet er ikke så store og derfor blir heller ikke konsekvensene så store.

Forbundsleder i arbeidstagerorganisasjonen Lederne Audun Arne Ingvartsen synes det er synd at de måtte gå til streik, men har ingen umiddelbare planer om å varsle ytterligere plassfratredelser.

– Jeg har ingen tanker eller kommentarer til det, men situasjonen blir vurdert løpende og vi kan aldri si aldri.

Han synes selv at organisasjonen har tatt ganske solide uttak til streik.

– Poenget er ikke å skade arbeidsgiver, og det er alltid tredjeparter å ta hensyn til. Dette er vurderinger vi hele tiden tar stilling til.

Ingvartsen håper på en snarlig løsning på streiken.

– Arbeidsgiversiden må se at konsekvensene av en streik er unødvendige. Vi må snakke om reelle løsninger, og ikke bare koseprate, avslutter han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.