I morgentimene mandag falt oljeprisen til sitt laveste nivå siden januar. Et fat med nordsjøoljen brent (spot) handles mandag ettermiddag for like over 81 dollar, noe som tilsvarer en nedgang på hele tre prosent.

Hovedårsaken til prisfallet, er at Kina mandag rapporterte om ny smitterekord for femte dag på rad. Samtidig har en stor dødsbrann i Xinjiang i forrige uke, hvor nødutganger var låst som en del av koronarestriksjonene, utløst protestene i kinesiske byer.

– I et allerede noe svakt og litt nervøst marked, er noen som helst form for usikkerhet fra verdens største oljekonsument, dårlig nytt, konstaterer oljeanalytiker i DNB Markets Helge André Martinsen.

Kraftig fall i trafikktall

Ved månedsskiftet forsøkte myndighetene i Kina å lette på enkelte koronarestriksjoner, noe som ble bredt oppfattet som første steg mot en mer omfattende gjenåpning av landet.

Denne oppfatningen har imidlertid surnet med de nye smitterekordene, ifølge Martinsen.

– Myndighetene begynte å snakke om justeringer i en del av tiltakene, men så fikk man en smitteøkning midt oppe i denne diskusjonen. Sånn sett er det økt usikkerhet rundt når lettelsene kan komme, og mest sannsynlig vil det skli ut i tid gitt smitteutviklingen vi ser, sier Martinsen.

– Vi har ikke som noe base case at vi skal opp til årets toppnivåer igjen, men det er potensial for at vi skal godt opp fra dagens nivåer når vi kommer et stykke inn i 2023, sier Helge Andre Martinsen, oljeanalytiker i DNB Markets.
– Vi har ikke som noe base case at vi skal opp til årets toppnivåer igjen, men det er potensial for at vi skal godt opp fra dagens nivåer når vi kommer et stykke inn i 2023, sier Helge Andre Martinsen, oljeanalytiker i DNB Markets. (Foto: Javad Parsa)

Protestene og smitteoppblomstringen får også kraftige utslag i mobilitetstallene fra Kina.

Statistikk fra Baidu viser, ifølge Bloomberg, at rushtrafikken i store kinesiske byer mandag morgen falt kraftig tilbake. I hovedstaden Beijing, var trafikken ned 45 prosent sammenlignet med ett år siden, mens i Guangzhou var trafikken 35 prosent lavere, gjengir TDN Direkt.

Kinesisk oljeetterspørsel kan i gjennomsnitt ha falt til 15,11 millioner fat per dag dette kvartalet, ned fra 15,82 millioner for ett år siden, ifølge Kpler.

– Usikkerheten knyttet til etterspørselen har definitivt økt, og det er der nedsiden ligger. Det har ulmet lenge med tanke på resesjonsfrykten som ligger der, men så kommer urolighetene i Kina på toppen, sier Martinsen.

Steile fronter i EU

I tillegg til uroen i Kina, kommer også usikkerhet knyttet til hvor EU vil sette pristaket på russisk olje. Forrige uke møttes EU-landene for å bli enige om dette, men forhandlingene stoppet opp.

– Det sies at samtalene skal gjenopptas i dag, men usikkerheten er stor og dette skal jo planlagt tre i kraft allerede 5. desember, sier Martinsen.

Ifølge Bloombergs ikke-navngitte kilder vurderes det et pristak på 65 og 70 dollar per fat, som er på linje med det historiske gjennomsnittet for oljeprisen før invasjonen av Ukraina.

Martinsen mener også at spørsmålet dreier seg om hvorvidt pristaket kan bli satt så høyt at det ikke har noen effekt.

– Det vil være svært skuffende med tanke på forventningene til dette pristaket som ble lagt om vi spoler tilbake noen måneder. Jo høyere taket er, jo mindre effekt får det på eksporten. For har man en fallende oljepris og et høyt tak, vil ikke russernes inntjening påvirkes.

Tror prisen skal opp

Til tross for at Martinsen ser etterspørselssiden som usikker, tror han ikke oljeprisen skal videre ned.

– Tilbudssiden er fortsatt relativt stram. Det har vært lite fart i produksjonen, og forventningene om at den russiske oljeeksporten vil bli begrenset når EUs embargo trer i kraft samtidig som pristaket kommer, tynger. I tillegg har du det at de strategiske lagertømmingene bremses og trolig kommer til å bremses ut året.

USA har så langt i år frigitt store mengder olje fra sine strategiske oljelagre for å forsøke å stagge noe av prisoppgangen. Martinsen peker på at disse faktorene trekker i retning av en høyere oljepris.

– Legger vi våre makroøkonomers syn til grunn for verdensøkonomien, er vi positive til at oljeprisene vil snu opp og etablere seg på høyere nivåer, sier han og legger til:

– Samtidig skal man ha respekt for usikkerheten rundt smittetrykk og mobilitet, ikke bare i Kina, men man ser også at smitten er på vei opp på den nordlige halvkule. Så har du spørsmålet om hvor tung og dyp en potensiell resesjon i Europa og USA vil bli.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.