Søndag kveld kom nyheten om Equinors storsatsing på klima: Selskapet vil redusere de de samlede klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot nær null utslipp innen 2050.

I en pressemelding mandag morgen sier Equinor-sjef Eldar Sætre at samtidig som ambisjonene om utslippskutt skal realiseres, skal selskapet også skape «betydelige verdier».

– Equinor støtter Parisavtalen og et mål om netto null utslipp for samfunnet. Vi er allerede industriledende når det gjelder å produsere med lave CO 2-utslipp, og vi lanserer nå nye ambisjoner om omfattende tiltak som vil gi betydelige, absolutte utslippskutt i Norge, helt ned mot nær null utslipp i 2050. Dette er i tråd med samfunnets klimamål og vår strategi om høy verdiskaping med lave karbonutslipp, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor i pressemeldingen.

«Samarbeid er nøkkelen»

Dagens Næringsliv fikk søndag bekreftet fra kilder at ambisjonene vil innebærer investeringer fra Equinor og partnere på til sammen 50 milliarder kroner innen 2030. Det er imidlertid ikke kjent hva de nye ambisjonene innebærer i ytterligere investeringer ut over de planene som allerede er planlagt.

Regnestykkene for investeringene viser, etter det Dagens Næringsliv erfarer, en nøytral nåverdi.

– Samarbeid er nøkkelen til å bekjempe klimaendringene. Vi setter pris på det nære samarbeidet med våre partnere og leverandører, og for å realisere disse ambisjonene må vi samarbeide enda tettere på tvers av bransjer og med norske myndigheter. Vi planlegger investeringer i størrelsesorden 50 milliarder kroner sammen med våre partnere innen 2030 for å kutte utslipp og styrke den langsiktige konkurransekraften til våre felt og anlegg. Equinor har lagt stabile rammevilkår og nødvendige investeringer i elektrisitetsnettet til grunn når vi har satt ambisjonene, sier konsernsjef Sætre.

I pressemeldingen blir det opplyst at den første delen av planen med reduserte utslipp vil innebære et kutt på fem millioner tonn hvert eneste år. Det utgjør omtrent ti prosent av de samlede årlige klimagassutslippene i Norge i dag.

– En 40 prosents reduksjon innen 2030 vil realiseres gjennom storskala tiltak som energieffektivisering, digitalisering og iverksetting av elektrifiseringsprosjekter på sentrale felt og anlegg, inkludert Troll, Oseberg og Hammerfest LNG. Målet for 2030 vil kreve samlede investeringer på rundt 50 milliarder kroner for Equinor og partnerne, heter det i meldingen.

Equinor holder pressekonferanse klokken 10.00 på deres kontorlokaler på Fornebu mandag formiddag. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Sjefer, dropp bullshit-en i 2020 dn+