Bevegelsene i oljemarkedet er enorme. Koronaviruset har paralysert oljeetterspørselen og sendt prisene i utforbakke. Selv store produksjonskutt fra oljekartellet Opec har ikke vært nok til å kompensere for bortfall av etterspørsel. Markedet oversvømmes rett og slett av olje.

Mandag faller prisen på amerikansk lettolje (WTI) langt over prosent. Fallet stanset på minus 37,63 dollar fatet. Dette er det laveste nivået noensinne.

Årsaken er at kontraktene for olje med levering i mai utløper tirsdag, og det nesten ingen som vil kjøpe dem.

– Det vi så i WTI-markedet i dag er et perfekt eksempel på når det fysiske markedet overtar og papirposisjonene har spilt ut sin rolle. Alle som satt med papir i dag prøvde å bli kvitt det, sier porteføljeforvalter Kenneth Tveter i hedgefondet Svelland Capital.

Snart er det nordsjøoljen sin tur

Tveter har tidligere jobbet ti år i DNB Markets, men forvalter nå et energifond i Svelland. Han sitter dermed med fingeren på pulsen. Torsdag neste uke skal nordsjøoljen brent ut i samme runddans som amerikansk olje er mandag. Da skal kontraktene på såkalt Ice Brent gjøres opp. Tveter venter store bevegelser.

– Den vil falle stort for den må hente seg inn mot den fysiske prisen, sier han.

Forvalteren er imidlertid klar på at nordsjøoljen ikke skal falle like mye. Negative priser er uaktuelt.

– Brent kommer ikke til å falle på samme måte, men den må falle mot det fysiske nivået som er ti dollar lavere, sier han.

Mandag kveld står nordsjøoljen i 26 dollar fatet.

Tror mange ikke forstår

Det finnes utallige oljetyper og produkter man kan investere i gjennom såkalte børsnoterte fond eller instrumenter (ETF og ETN). Det betyr at hvem som helst kan spekulere i opptur eller nedtur for oljeprisen. Tveter mener mange har sett at oljeprisen er relativt lav sammenlignet med historisk pris og at de kjøper kontrakter uavhengig av differansen til det underliggende markedet.

– Det er for tiden en kraftig avkobling mellom det fysiske oljemarkedet og papirmarkedet hvor de drar i motsatte retninger. Problemet er at olje er blitt en aktivaklasse på lik linje med aksjer. Folk kjøper olje uten å forstå hva det innebærer, sier Tveter.

Forvalteren mener mange ikke forstår at det er et kjempeavvik mellom hvordan det fysiske markedet priser olje og hvordan det finansielle markedet priser olje.

– Det er en stor risiko for at mange ikke har fått med seg hvor svakt det underliggende oljemarkedet egentlig er, sier han.

Historisk høy differanse

Torsdag sluttet oljeprisen (Ice Brent) til 27,82 dollar fatet. Den underliggende prisen (Dated Brent), som er referanseindeksen for mer enn halvparten av all olje som selges i verden, sluttet til 18,86 dollar fatet. Dermed er differansen mellom det finansielle markedet og det fysiske markedet på ni dollar fatet. Historisk har den i snitt ligget på under én dollar.

– Dette er tall vi aldri noensinne har sett før. Derivatet skal gjenspeile det fysiske underliggende markedet og på et eller annet tidspunkt må prisene konvergere, sier Tveter.

Oljen i finansmarkedet, det Tveter omtaler som derivatet, handles på kontrakter som skal gjøres opp hver måned. Når de skal gjøres opp må de ligge helt tett på prisen i det underliggende markedet.

Når differansen er på ni dollar fatet betyr det at noe må gi etter. Det var i hovedsak det som skjedde med amerikansk lettolje.

– Finansielle papirer begynner å komme ned mot det fysiske markedet når det nå er en dag igjen til kontrakten går av. Alle de som sitter med front-kontrakten kvitter seg med det fordi man ikke ønsker å ende opp med fysisk olje, og papirer selges kraftig ned, sier Tveter.

Forvalteren peker blant annet på USO, verdens største ETF i olje, som på fredag fikk inn et nytt daglig kapitalinnskudd på 552 millioner dollar. Fondet er nå på 4,3 milliarder dollar og rullet nylig kontrakt, altså solgte mai-kontrakt og kjøpt juni-kontrakt, og besitter nå 27 prosent av alle utestående juni-kontrakter i WTI-olje.

Tror «papirolje» gir etter

Så gjenstår spørsmålet om nordsjøoljen (brent) skal ned eller om det fysiske markedet skal kraftig opp. Tveter mener ingenting tilsier at det fysiske skal opp.

– Etterspørselen er nå ned 30 millioner fat per dag i april og Opec-kutt starter ikke før neste måned. Det er bare en ting som gjenstår. Papir må komme ned og hvis ikke det skjer har vi ikke et velfungerende derivatmarked på den mest likvide oljekontrakten i verden, og det kan ikke forekomme, sier forvalteren.

Handel i derivatkontrakter i oljemarkedet er blitt enormt. I mars var gjennomsnittlig daglig handelsvolum på Ice Brent på 1,2 millioner kontrakter, tilsvarende 1,2 milliarder fat. Til sammenligning er det totale fysiske oljemarkedet på under 100 millioner fat per dag.

Rigger ned i høyt tempo

I sin forrige månedsrapport anslo Det internasjonale energibyrået (IEA) at global etterspørsel i april ventes å være 29 millioner fat per dag lavere enn april i fjor. Produksjonskuttene fra Opec+ vil først komme i mai.

– Dette betyr at vi hver eneste dag gjennom april produserer cirka 30 millioner fat med olje vi ikke trenger, sier Tveter.

Med fulle oljelagre mener han prisen må falle nok til å skape ny etterspørsel eller for å dekke kostnader med ytterligere lagring. I ytterste konsekvens må produksjon stanses.

Råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB skriver i en analyse mandag at amerikanske skiferoljeprodusenter tok 66 oljerigger ut av produksjon i forrige uke alene. Antall rigger i produksjon er nå 50 prosent lavere enn hva det var for et år siden. Flere rigger ventes å bli tatt ut av produksjon de kommende månedene.

– Dette er ikke over før tilbud og etterspørsel er nær balanse og det er langt, langt unna tilfellet nå, skriver Schieldrop.

Markedsaktørenes oppmerksomhet er nå rettet mot kapasiteten ved oljelagrene. De viktige oljelagrene i Cushing Oklahoma i USA er nå ved 69 prosent av full kapasitet, opp fra 49 prosent for en måned siden.

Oljeanalytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie mener ennå ikke at det er kritisk. De siste tre ukene har lagrene i Cushing økt med 15 millioner fat. Fortsetter det i det tempoet anslår Bjørgan at man fortsatt har 7–8 uker før de er fulle.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.