Nylig skrev DN om oljeselskapet Wintershalls problemer med å få opp oljeproduksjonen i det nye Maria-feltet. Nå viser det seg at Maria langt fra er alene om å levere lavere produksjon enn planlagt i oppstarten.

En ny studie fra Universitetet i Stavanger har tatt for seg de konfidensielle produksjonsprognosene oljeselskapene har rapportert inn til Oljedirektoratet i forkant av 56 oljeutbygginger på norsk sokkel fra 1995 til 2017.

– Når vi sammenligner faktisk produksjon med operatørenes estimater, er konklusjonen at det er 75 prosent sannsynlig at oljeselskapene leverer mindre produksjon de første fire årene enn de forventer, sier professor i petroleumsteknisk investerings- og beslutningsanalyse Reidar Bratvold.

– Det vi ser er en voldsom verdierosjon, sier han.

Studien viser også at to av tre utbygginger havner under den laveste produksjonen i usikkerhetsspennet de er pålagt å oppgi til myndighetene.

200 milliarder i tap

Mannen som har gjort mye av tallknusingen, er tidligere masterstudent Erlend Mohus. I vår leverte han inn en masteroppgave med tittelen «Over Budget, Over Time, and Reduced Revenue, Over and Over Again». Oppgaven har fått såpass mye oppmerksomhet i oljemiljøet at Mohus og veileder Bratvold har kjørt flere presentasjoner sammen.

Skuffende produksjon de første årene etter oppstarten reduserer nemlig lønnsomheten av prosjektene kraftig. På grunn av renteeffekten er det nemlig slik at en oljekrone tjent i dag er langt mer verdt enn en oljekrone tjent om fem år. Den såkalte nåverdien av prosjektene på beslutningstidspunktet blir lavere dess senere oljevolumene kommer.

– Vi har cirka 200 milliarder i nåverditap sammenlignet med produksjonsestimatene, sier Erlend Mohus.

Han påpeker at dette kommer i tillegg til de langt mer omtalte kostnadsoverskridelsene i mange av prosjektene. Studien viser også at produksjonsoppstarten i de 56 utbyggingene i snitt var forsinket med 202 dager sammenlignet med datoen i utbyggingsplanene.

Lærer ikke

De to mener det er sterke psykologiske krefter som trekker i retning av at prosjektfolk både er for optimistiske og undervurderer usikkerheten i sin egen utbygging. For det første er kampen om investeringsmidlene hard innad i selskapene. For det andre opplever de prosjektansvarlige et sterkt press fra ledelsen om å presentere avkastning over et definert minimumsnivå for å nå gjennom.

– Det er en invers form for darwinisme. Vi velger de prosjektene som ser best ut på papiret. Og de prosjektene som ser best ut på papiret, er de som har størst risiko for ikke å levere, sier Bratvold.

Overraskende nok er ikke oljeselskapene blitt bedre til å lage produksjonsprognoser tross alle bommene siden 1995.

– De er like dårlige nå som de var i 1995 til å predikere produksjonen, sier Mohus.

– Det er naturlige menneskelige årsaker til at det er slik. Det som er skuffende etter mitt syn, er at man ikke ser ut til å gjøre noe med det. Hadde det vært mine penger, ville jeg protestert, sier Bratvold.

Bruk av helt enkle erfaringstall kunne gitt langt mer realistiske anslag. I studien har Mohus og Bratvold som eksempel sett på avvikene i de 39 første av de 56 oljeutbyggingene. Så har de brukt de gjennomsnittlige avvikene fra denne referansegruppen til å justere ned produksjonsanslagene for de neste 11 utbyggingene i utvalget.

– Før vi gjorde dette, lå 32 prosent av de 11 feltene innenfor usikkerhetsspennet. Med denne justeringen lå 76 prosent av feltene innenfor, sier Bratvold.

Mer realistiske beslutningsgrunnlag kunne ført til andre og bedre utbyggingsløsninger, mener han. Bratvold understreker at det sjelden er oljevolumene i bakken som er problemet. Han påpeker at oljeselskapene over hele feltenes levetid i regelen har fått ut mer olje enn ventet.

Okea-sjef Erik Haugane mener det blir feil å konsentrere hele oppmerksomheten om oljeproduksjonen bare de få første årene.
Okea-sjef Erik Haugane mener det blir feil å konsentrere hele oppmerksomheten om oljeproduksjonen bare de få første årene. (Foto: Tommy Ellingsen)

Skeptisk til nåverdi

Toppsjef Erik Haugane i oljeselskapet Okea mener studien kan ha rett angående prosjektpsykologi og overoptimisme, men han mener det blir feil å konsentrere hele oppmerksomheten om produksjonen de første få årene. Det er nettopp jaget etter store oljevolumer tidligst mulig som får mange utbygginger til å bomme, mener han.

– Det blir som å pisse i buksen for å bli varm. For å få høy produksjon de første årene, borer du litt i blinde, og tar ikke hensyn til kunnskapen du får underveis, sier Haugane.

Han mener det er bedre å gjøre som man i praksis har gjort på norsk sokkel, nemlig å høste erfaring underveis, justere på planene og til slutt få ut mer olje enn forutsatt av feltene. Å bruke enda mer tid på informasjonsinnhenting i forkant av investeringsbeslutningen, er kostbart det også, mener han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Monaco er et vidunderlig reisemål for folk som vet hva de ønsker
Gulshat er grunnlegger av Lux Pro. Her forteller hun hvorfor Monaco er verdens beste sted - for de rike og berømte.
02:40
Publisert: