Myndighetene må samarbeide bedre for å sikre at miljøhensyn blir ivaretatt i petroleumsvirksomheten i nordområdene. Mangel på samarbeid kan i verste fall få svært negative konsekvenser for miljøet i et sårbart og verdifullt område, heter det i Riksrevisjonens nyeste rapport, om hvordan myndighetene ivaretar hensynet til miljø og fiskeri ved petroleumsvirksomhet i de sårbare nordområdene.

Riksrevisjonen mener myndighetene ikke har sørget for at oljevernberedskapen er godt nok tilpasset de særskilte forholdene i nordområdene.

«Kritikkverdig»

Flere instanser får kritikk for å ikke samarbeide godt nok, der spesielt tre departementer får gjennomgå. Blant funnene er:

  • Klima- og miljødepartementet gjør for lite for å sikre et bedre grunnlag for å vurdere risikoreduserende tiltak.
  • Samferdselsdepartementet har gjort for lite for å styrke forskning som kan bidra til ny og mer effektiv oljevernteknologi for nordområdene.
  • Samordningen av oljevernberedskapen i Barentshavet er ikke godt nok avklart, noe som beskrives som «kritikkverdig».
  • Det er for lite samhandling mellom Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet i arbeidet med utbyggingsplaner, og at de ikke har en god nok faglig dialog om det kan være behov for vilkår i enkelte utvinningstillatelser med særlige utfordringer.

Elvestuen taus om samarbeidet

Statsrådene for Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet anser anbefalingene som nyttige i sitt videre arbeid, heter det i rapporten. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) mener at petroleumsvirksomheten foregår innenfor forsvarlige miljømessige rammer, og påpeker at «(...) Riksrevisjonen ikke har innsyn i Regjeringens vurderinger og dermed ikke kan ha et helhetlig bilde av hva som vektlegges ved utlysning og tildeling av areal».

Freiberg kjenner seg heller ikke igjen i Riksrevisjonens beskrivelse av samarbeidet mellom petroleumsmyndighetene og miljømyndighetene, og mener instansene samarbeider godt.

«Statsråden for Klima- og miljødepartementet har ikke kommentert Riksrevisjonens merknader på dette punktet», står det i rapporten.

Klima- og miljødepartementets statsråd er Ola Elvestuen (V). Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) sier derimot at det godt etablert system for samarbeid mellom departementene.

– Samtidig vil det alltid være rom for forbedringer av prosesser, skriver Rotevatn i en epost til DN, som sier de skal følge opp rapporten.

WWF: – En alvorlig rapport

Blant Riksrevisjonens anbefalinger er at departementene bør styrke samarbeidet med næringen for å heve kvaliteten på miljørisiko- og beredskapsanalysene. De anbefaler også at myndighetene sørger for at seismikkrådgivingen også ivaretar hensynene til sjøpattedyr. Seismikk er metodene som brukes for å analysere havbunnen.

Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i Verdens naturfond (WWF), er bekymret.

– Dette er en alvorlig rapport. Riksrevisjonens undersøkelser viser at forvaltningen av petroleumsvirksomheten i nordområdene er svært dårlig koordinert og faren for å ødelegge for natur og fiskeri er ikke tatt hånd om på en forsvarlig måte. Et oljesøl i Barentshavet vil potensielt være katastrofalt for naturen og fiskeri. Dette gjelder spesielt for de mange sårbare og verdifulle områdene i nord, som for eksempel iskantsonen, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette skal til for å overbevise investeringsdirektør Alexandra Morris i et jobbintervju
00:53
Publisert: