Fra midnatt natt til tirsdag ble totalt 74 oljearbeidere på den norske sokkelen, fordelt på Nordsjø-feltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst, tatt ut i streik.

– Forhandlingsutvalget kom til at når det ikke er konkrete bevegelser, så blir streiken iverksatt, sa forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne til DN ved 22-tiden mandag.

Streiken kan få stor innvirkning på produksjonen ved den norske sokkelen, og allerede forrige uke bekreftet pressesjef Eskil Eriksen i Equinor ovenfor DN at den potensielle streiken vil føre til en nedstengning av feltene.

Mandag varslet Lederne en opptrapping i streiken onsdag hvor ytterligere 117 medlemmer på Heidrun, Aasta Hansteen og Kristin vil tas ut i streik.

Norsk olje og gass anslår at streiken, med opptrappingen, vil medføre en tapt oljeproduksjon på 130.000 fat om dagen, og en tapt gassproduksjon på 292.000 fat oljeekvivalenter om dagen. Totalt vil 13 prosent av gasseksporten fra Norge til Europa dermed falle bort.

– Kan du si noe om hva dette tilsvarer i kroner og øre?

Ja, jeg kan si at det akkurat nå tilsvarer 521 millioner kroner i tapte inntekter hver dag, sier Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass.

I en melding tirsdag, skriver Equinor at lederne har varslet en ytterligere opptrapping av streiken fra 9. juli, med plassfratredelse på Sleipner, Gullfaks A og Gullfaks C. Konsekvensene av opptrappingen er ennå ikke klarlagt.

Stemte ned forslag

Medlemmene i Lederne, som organiserer oljearbeidere på den norske sokkelen, var altså ikke fornøyd med resultatet fra meglingen i årets lønnsoppgjør sentralt. Det viste seg da foreningen sendte meglingsresultatet på urneavstemming, og hele 67 prosent av medlemmene stemte mot resultatet.

Etter at Lederne varslet streik har det vært samtaler mellom partene, uten at de har klart å komme til enighet.

– Vi kom med et varsel om opptrapping av streiken i håp om at de skulle se at vi mener alvor og at vi ønsker at de kommer på banen. Vi trenger egentlig ikke så mye, men det må komme noe bevegelse, sier Ingvartsen.

Andreassen i Norsk olje og gass, forteller at han ikke helt forstår hva medlemmene i Lederne faktisk vil ha, og sier de ikke har kommet med spesifikke krav.

– Så det er litt ullent hva de egentlig vil. De sier bare at vi må komme med en løsning, men en løsning på hva da?

Han mener lønnsoppgjøret er låst ettersom de to andre bransjeforeningene, Industri Energi og Safe, har godkjent resultatet av meglingen. Under denne meglingen ble det bestemt at arbeiderne skulle få et tillegg på 32.200 kroner samt heving av andre satser.

– Det oppgjøret de allerede har fått, er bedre enn hva de fleste andre arbeidstagere kan håpe på i år, mener Andreassen.

At noe har vært uklart er imidlertid ikke Ingvartsen enig i.

– Det som hadde reparert denne situasjonen er et større pengebeløp, slik at våre medlemmer unngår nedgang i reallønnen og kjøpekraften. Det er vel ikke så ullent.

Stramt energimarked

Russlands krig mot Ukraina har fått EU til å legge ned forbud mot import av russisk olje, og fått Russland til å skalke lukene for gasseksporten til Europa. Det hele har ført til at et allerede stramt energimarked er blitt ennå strammere.

Andreassen peker derfor på at timingen for streiken er usedvanlig dårlig.

– Det skaper et utrolig stort press i et Europa som prøver å fylle gasslagrene før høsten og vinteren kommer, sier han.

Nylig var lokale myndigheter i Hamburg ute å varslet om at det kan komme begrensninger på hvor mye varmtvann innbyggerne får bruke på grunn av den akutte gassmangelen. Det skriver Businessinsider.

Ingvartsen sier han synes det er trist at streiken rammer energiforsyningen i et allerede presset Europa, men mener den dårlige timingen er noe også arbeidsgiver må ta inn over seg:

– Det er ikke bare arbeidstagerne som skal ta ansvar for leveransen av energi til Europa. Det vil jeg si i aller høyeste grad er arbeidsgivers oppgave. Hadde de vist større vilje, hadde vi unngått å havne i en situasjon hvor det rammer energiforsyningen i et presset Europa, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.