Den ferske månedsrapporten fra det internasjonale energibyrået (IEA) inneholder både gode og dårlige nyheter. Etter syv kvartaler med heftige innhugg i verdens oljelagre, ser det ut som en nedgang i etterspørselen kombinert med en økning på tilbudstiden kan bidra til å stabilisere oljemarkedene ut året.

Samtidig varsler energibyrået at det kan bli kortvarig. For når sanksjonene mot Russlands oljeeksport trer i kraft for fult, samtidig som etterspørselen i Kina øker etter måneder med korona-nedstenginger, kan oljemarkedet i 2023 bli rimelig stramt, ifølge IEA.

Sanksjoner mot Russland biter

IEA anslår at etterspørselen for olje vil øke fra 99,4 millioner fat per dag for 2022 – det samme byrået anslo forrige måned – til 101,6 millioner fat per dag i 2023. Det tilsvarer en økning på 2,2 millioner fat per olje per dag.

Med det vil også oljeetterspørselen forbigå pre-pandemiske nivåer neste år. Samtidig trekker IEA frem flere utfordringer som kan påvirke tilbudssiden.

Noe av det byrået peker på er EUs forbud mot import av russisk olje og oljeprodukter. Den vedtatte planen er at EU-landene skal fase ut importen av russisk olje, tilsvarende 90 prosent, i løpet av de neste seks til åtte månedene.

«Det globale oljetilbudet kan slite med å holde tritt med etterspørselen neste år, etter hver som strammere sanksjoner kan tvinge Russland til å stenge ned flere brønner, samtidig som en rekke produsenter møter kapasitetsbegrensninger,» skriver IEA.

Dette kan føre til at det totale volumet produsert olje fra Opec+ landene, som inkluderer oljekartellet ledet av Saudi-Arabia og andre produsenter som Russland, vil minske neste år. Særlig dersom produsenter utenfor Midtøsten fortsetter å se en nedgang i produksjonen. I neste rekke venter derfor IEA at land utenfor Opec+, ledet an av USA, vil stå for mesteparten av økningen i produksjonens gjennom 2023, med en økning på omtrent 1,8 millioner fat per dag.

Økning i etterspørselen

Akkurat nå ser imidlertid situasjonen ut til å stabilisere seg. Men til tross for at mengden olje i globale oljelagre stiger, fortsetter oljeprisen oppover.

Ifølge energibyrået viser data at beholdningen i verdens oljelagre økte med 77 millioner fat i april, samtidig handles et fat Brent Spot nordsjøolje i skrivende stund for drøye 121 dollar fatet. Dette tilsvarer en oppgang i oljeprisen på over 50 prosent hittil i år.

Til tross for at IEA peker på at svakere økonomi og høyere priser kan dempe etterspørselen noe i både i år og i 2023, vil trolig gjenåpningene i Kina bidra til at etterspørselen totalt sett øker.

«I 2023 vil et Kina i vekst øke etterspørselsveksten utenfor OECD, og ​​motvirke nedgangen i OECD,» skriver IEA.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.