28. mai finner generalforsamlingen til den franske oljegiganten Total SE sted. Norges Bank er via Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som Oljefondet, storeier i selskapet. Under generalforsamlingen skal aksjonærene stemme over totalt 17 forslag.

Norges Bank er allerede nå, fem dager i forkant, ute og varsler at de vil stemme for 16 av 17 forslag. Unntaket er forslaget om å gjenvelge administrerende direktør Patrick Pouyanne som styreleder i selskapet. I følge Bloomberg har han hatt denne dobbeltrollen helt siden 2015.

Det er ikke noe nytt at fondet er mot slike dobbeltroller, da de mener styreleder skal være uavhengig og kunne kontrollere ledelsen i selskapet. Det som er nytt av året er at fondet offentliggjør hva det vil stemme i forkant av generalforsamlinger.

Norges Bank er med rett i underkant av 65 millioner aksjer fjerde største eier i selskapet. Posisjonen utgjør en eierandel på 2,47 prosent av selskapet, og Oljefondet har dermed 2,47 prosent av stemmene i forsamlingen.

– Bør ikke holdes av samme person

Oljefondet kommer med følgende begrunnelse for å stemme mot forslaget:

– Styret skal utøve objektiv vurdering av selskapet og kunne ta beslutninger uavhengig av ledelsen. Rollene som styreleder og administrerende direktør skal ikke innehas av samme person. Der en bedriftsstifter kombinerer begge rollene, kan vi støtte dette i en begrenset periode, forutsatt at styret har iverksatt tiltak for å redusere eventuelle interessekonflikter.

På sine hjemmesider har fondet skrevet en generell tekst om argumenter for og mot at rollene som styreleder og administrerende direktør innehas av samme person, uavhengig av hvilke selskaper det måtte gjelde.

Blant argumentene mot finner vi følgende:

– I ledelsen av styret er styrelederen ytterst ansvarlig for å lede selskapets strategi, overvåke ledelsen og fremme aksjonærenes interesser. Konsernsjefen er ansvarlig for å implementere selskapets strategi som godkjent av styret, og for den daglige ledelsen av selskapet.

Empirien er ikke klar

Som et motargument til sin egen posisjon peker fondet på at styret er ansvarlig både for å rekruttere, ansatte, og når nødvendig bytte ut administrerende direktør.

Samtidig skriver fondet at å ha en person uten direkte profesjonell tilknytning til selskapet kan fungere dårligere, siden personen ikke kjenner til selskapets styrker og utfordringer like godt. Ei heller er empirien klar på at det faktisk gjør et selskap mindre effektivt.

– Mange vellykkede selskaper har en kombinert styreleder og administrerende direktør. Empirisk forskning har ikke konkludert med at separate roller skaper overlegen verdi. Hvis selskapet har økonomisk suksess, er det ingen grunn til å insistere på en egen leder, skriver det som et motargument til sin egen posisjon.

Etter å ha veid argumentene opp mot hverandre konkluderer fondet uansett med følgende:

– Vi mener at en klar fordeling mellom roller og ansvar er nødvendig for å sikre effektiv tilsyn og kontroll. Dette kan være spesielt relevant når du overvåker ledelsens resultater og bestemmer en godtgjørelsespolicy for administrerende direktør og ledelse.

Tapte 60 milliarder i 2020

Total SE er blant verdens ti største oljeselskaper målt i omsetning. Administrerende direktør Patrick Pouyanne, som Oljefondet nå stemmer mot å gjenvelge som styreleder, har vært sjef siden 2014.

Selskapet fikk et knalltøft år i 2020 som følge av et kraftig fall i både etterspørselen og prisen på olje under koronapandemien. Omsetning falt til 119,7 milliarder dollar, mot 176,2 milliarder dollar i 2019. 119,7 milliarder dollar tilsvarer ganske nøyaktig 1000 milliarder norske kroner.

Selskapet fikk et nettotap på 7,2 milliarder dollar, mot 11,3 milliarder dollar i overskudd i 2019. Det tilsvarer et underskudd på 60 milliarder norske kroner.

Selskapet er notert både i Paris og på New York-børsen, og aksjekursen har hatt en heller trist utvikling de siste årene. Siden toppunktet i 2008 har aksjen falt nær 50 prosent. Aksjen har imidlertid også steget nær 50 prosent fra koronabunnpunktet i mars i fjor. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.