Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 232 milliarder kroner for 2024, skriver SSB.

Det er 25,3 milliarder kroner mer enn i forrige rapportering.

«Vesentlig høyere kostnader»

«Økningen drives av høyere tall for feltutbygging, men anslagene øker også for alle de andre hovedkategoriene, bortsett fra for rørtransport. Det høyere anslaget innen feltutbygging har hovedsakelig sammenheng med at det nå er rapportert inn vesentlig høyere kostnader på noen utbyggingsprosjekter enn operatørene tidligere har anslått», skriver SSB.

Dette er merinvesteringer som trolig ikke bidrar til å utvide fremtidig produksjonskapasitet vesentlig utover det som tidligere var planlagt, ifølge SSB.

I tillegg er det blitt levert plan for utbygging og drift (PUD) på et nytt utbyggingsprosjekt til myndighetene, som derfor nå er kommet med i tellingen.

Oljeselskapenes anslag for 2023 er nå 216 milliarder kroner.

«Kunstig høy»

Anslaget for 2024 er videre 55 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2023, som ble gitt i fjerde kvartal 2022.

Ifølge SSB drives nesten hele den indikerte veksten av at anslaget for feltutbygging er mer enn dobbelt så høyt som tilsvarende anslag for 2023, som ble gitt i november i fjor.

Dette settes i sammenheng med Stortingets skattetiltakspakke som ble vedtatt i juni i 2020. Den skulle avhjelpe næringen i forbindelse med det kraftige oljeprisfallet tidlig i koronapandemien. Det ble gitt gunstig beskatning på alle utbygginger det ble levert plan for utbygging og drift (PUD) på før utgangen av 2022.

«Derfor ble det levert svært mange PUD-er i fjor, de fleste av dem helt mot slutten av året. Den sterke veksten som indikeres for 2024 kommer i betydelig grad som følge av at disse PUD- ene ikke var med i tellingen for et år siden, men er med i tellingen nå», skriver SSB.

Anslaget for 2023 har økt mye siden anslaget som ble gitt for ett år siden. Siden det ventes å bli levert få nye prosjekter det neste året, er det lite trolig at anslagene for 2024 skal øke i samme grad som anslagene for 2023 har gjort det siste året, mener SSB.

«Derfor blir den indikerte veksten som anslås nå for 2024 kunstig høy, og bør tolkes med forsiktighet», skriver byrået.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Ville knapt vært mulig uten menneskeskapte klimaendringer
Uten den globale oppvarmingen ville varmeperiodene vært mindre intense. Makstemperaturene ville vært rundt 2,5 grader lavere i Sør-Europa og 2 grader lavere i USA. Det er en av konklusjonene til forskergruppen World Weather Attribution, som på kort tid har undersøkt hetebølgene i juli i Sør-Europa, Kina og et område som omfatter det sørvestlige USA og deler av Mexico.
00:47
Publisert: