Statistisk sentralbyrå (SSB) la torsdag morgen frem resultatene av sin kvartalsvise undersøkelse av oljeselskapene investeringsplaner på norsk sokkel. De ferske tallene fra SSB viser at operatørene av norske oljefelt venter å investere 156,3 milliarder kroner i løpet av 2018. Dette er på nivå med foregående kvartal.

Samtidig oppjusterer oljeselskapene sine anslag for oljeinvesteringene i 2019 med rundt 10 milliarder kroner til 165,1 milliarder. Dette tilsvarer en økning på 6,2 prosent sammenlignet med førstegangsanslaget som kom i mai. Det er ikke unormalt at tidlige investeringsanslag for kommende år oppjusteres ettersom året nærmer seg.

Anslaget for 2019 er hele 16,5 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2018, gitt i tredje kvartal 2017.

– Den høye veksten som indikeres for 2019, bør tolkes med forsiktighet, skriver SSB i en pressemelding og påpeker at anslaget vil påvirkes av en rekke forhold, inkludert innleverte utbyggingsplaner (PUD) i andre halvår.

Øker både i nye og gamle felt

Investeringsanslagene til felt i drift i 2019 blir nå ifølge SSB oppgitt til 59,1 milliarder kroner.

– Dette er 10 prosent mer enn 2019-anslaget gitt i forrige kvartal, skriver SSB.

Økningen skyldes at operatørene på norsk sokkel siden forrige måling har levert foreløpige budsjetter for neste år på sine lisenser og felt.

Anslaget for feltutbygging for 2019 er nå ifølge SSB på 66,6 milliarder kroner, noe som er 8,7 prosent høyere enn i forrige rapportering. Det høyere anslaget for feltutbygging skyldes blant annet at det er blitt levert utbyggingsplaner (PUD) på enda et prosjekt, og tallene for dette prosjektet er derfor inkludert i denne målingen.

– Det planlegges flere nye utbygginger. Det er usikkert når mange av disse kommer, skriver SSB.

– Får mer for mindre

Administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, påpeker at de gode investeringstallene for 2018 og 2019 må ses i sammenheng med et redusert kostnadsnivå i olje- og gassektoren.

– Det er i dag 20 pågående utbygginger på norsk sokkel. Det er særdeles høyt og tallene viser at vi får mer for mindre, sier Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Han understreker at når kostnadene reduseres samtidig som investeringene går opp i 2019, så betyr det aktivitetsøkning i dobbelt forstand. Samtidig slår Schjøtt-Pedersen fast at det nå er viktig å holde kostnadene lave for å sikre konkurranseevnen.

– Spesielt i en tid der aktiviteten går opp, må vi klare å fortsatt være kostnadsbevisste, sier Schjøtt-Pedersen.

Kuttet anslaget i mai

Da SSB la frem resultatene av en tilsvarende undersøkelse i mai viste tallene at oljeselskapene ventet oljeinvesteringer på 156,5 milliarder kroner i 2018. Dette utgjorde et investeringskutt på nær fire milliarder kroner sammenlignet med anslaget tre måneder tidligere.

I mai la SSB også frem oljeselskapene første anslag for investeringen i 2019. Før sommeren ventet operatørselskapene at de ville investere 155,5 milliarder kroner på norsk sokkel neste år. Dette var åtte prosent høyere en tilsvarende førstegangsanslag for 2018 gitt sommeren 2017. Anslaget for 2019 ble torsdag oppjustert med nær 10 milliarder kroner til 165,1 milliarder. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Står oppført på «verdens største svarteliste»
Hva har disse og tusenvis av andre nordmenn til felles med tunge kriminelle og internasjonale terrorister?
01:35
Publisert: