Selskapene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 154,4 milliarder kroner for 2017. Anslaget er 3,3 prosent høyere enn tallet oppgitt i forrige kvartal, ifølge SSB. 

Det er høyere anslag innenfor kategoriene feltutbygging samt leting og konsept- studier som bidrar mest til oppjusteringen. Anslagene for de andre investeringsområdene er på omtrent samme nivå som ved forrige måling.

Neste år ventes imidlertid et fall på 7,1 prosent innenfor samlede investeringer olje- og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyningvirksomhet, ifølge SSB. Samlede investeringene blir i førstegangsanslaget for 2018 oppgitt til 196,2 milliarder kroner, målt i løpende verdi. Anslaget for olje- og gassinvesteringene er 144 milliarder kroner. 

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Dette kan ødelegge for høyere oljepris
DNs kommentator Bård Bjerkholt er bekymret for oljeprisen. Krig eller fred i Irak vil være avgjørende.
03:09
Publisert: