Oljeprisen brent har falt nær 25 prosent siden årsbeste i april, og handles nå til nivåer under 58 dollar fatet.

Bakteppet er bekymring for en oppbremsing i verdensøkonomien og oljeetterspørselen i kjølvannet av handelskonflikten mellom USA og Kina, som også har spredt seg til valutamarkedet og fremvoksende økonomier.

Revurderer forventningene

I et klima som dette har både DNB Markets og Rystad Energy sine oljemarkeds-forventninger under revurdering.

«Den seneste tids utvikling i oljemarkedet har sendt frysninger gjennom Rystad Energys oljemarkeds-team, og stiller spørsmål ved vårt foreløpige optimistiske syn for første halvdel av 2020, som er koblet til de nye miljøkravene til shippingbransjen», heter det i oppdateringen «oljemarkedet går fra mørkt til mørkere» (from gloomy to gloomier) fredag.

Analysesjef Bjørnar Tonhaugen i Rystad Energy fremholder handelskonflikten mellom USA og Kina som den største usikkerhetsfaktoren. Og selv om en økonomisk tilbakegang, resesjon, ikke er Rystad hovedscenario, er det flere bekymringsfulle indikatorer for dette, ifølge ham.

Analysesjef Bjørnar Tonhaugen, Rystad Energy.
Analysesjef Bjørnar Tonhaugen, Rystad Energy. (Foto: Rystad Energy)

«Kinas økonomi fortsetter å svekke seg, senest rapportert som en 6,2 prosent vekstrate, og USA viser også tegn til å slakke av», skriver analysesjefen.

«Øker nedsiden»

USA varslet nylig innføring av ytterligere tollbarrier på kinesisk import. Denne gang på varer for 300 milliarder dollar, som gis ti prosent toll fra september, i tillegg til eksisterende tariff på 25 prosent for resterende import på 250 milliarder dollar.

Kina har foreløpig svart med å stanse all import av amerikanske landbruksvarer og tillatt landets valuta å svekke seg.

«Dette øker nedsiden til allerede moderate veksttall. Fortsatt forverring av handelsrelasjonene mellom USA og Kina, kan senke oljeetterspørselsveksten med 200.000 fat per dag, til 1,0 millioner fat per dag i 2020», skriver Tonhaugen.

«Skjøre utsikter»

Det internasjonale energibyrået IEA nedjusterte fredag sine anslag for etterspørselsveksten for fjerde gang i år, ned 100.000 fat til 1,1 millioner fat per dag i 2019, samt ned 50.000 fat 1,3 millioner fat per dag i 2020.

«Utsiktene er skjøre, med større sannsynlighet for å bli justert ned enn å bli justert opp», heter det i IEAs månedsrapport.

Ifølge IEA er det ytterligere beviser for en økonomisk nedbremsing ettersom mange store økonomier rapporterer om svak BNP-vekst i første halvår 2019 som følge av mindre handel og industriproduksjon. Samtidig har utsiktene for en enighet mellom USA og Kina forverret seg.

«Dette kan lede til redusert handelsaktivitet og lavere oljeetterspørsel», skriver de.

Større fall enn ventet

Oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets deler bekymringene og vil bruke den kommende uken på finregne på sine egne forventninger.

Oljeanalytiker Helge Andre Martinsen, DNB Markets.
Oljeanalytiker Helge Andre Martinsen, DNB Markets. (Foto: Javad Parsa)

– Det er klart at svekkelsen i etterspørselsveksten har vært større enn man hadde ventet. Men her har både markedet og IEA blitt lurt av fortsatt relativt bra økonomiske veksttall globalt, sier Martinsen.

Han peker på at oljeetterspørselsveksten nå er mye lavere enn det historisk korrelasjon mot global økonomisk vekst skulle tilsi. Dette fordi innkjøpssjefenes indeks (PMI) for industrien har falt bratt en god stund, men service PMIene fortsatt ligger høyt, forklarer DNB-analytikeren.

Innkjøpssjefsindeksene er en ofte brukt aktivitetsmåler.

- PMIene for industrien er en bedre indikator for oljeetterspørsel siden industrien er mer energiintensiv enn servicesektoren, sier Martinsen til DN.

Han tror IEA vil måtte nedjustere igjen, både som følge av utviklingen, men også fordi vekstmodellene byrået benytter får dem til å ligge for høyt, mener han.

– De kutter egentlig i estimatene når de ser resultatet, og er like optimistisk til utsiktene. Det gjør at 2019-forventningene for andre halvår fortsatt henger for høyt, de er neppe ferdig med kuttene ennå, sier oljeanalytikeren.

IEA anslår at oljeproduksjonen i land utenfor Opec vil bli på 66,99 millioner fat pr dag i 2020, mot tidligere anslag på 66,98 millioner.

Anslaget for 2019 er nå på 64,80 millioner fat pr dag, fra tidligere anslag på 64,85 millioner. Samtidig Opec-produksjonen betydelig å overgå etterspørselen etter Opec-olje i første kvartal 2020.

Ser nye prisfall

Rystad Energy ser en feltproduksjon på 97,6 millioner fat per dag i 2020, og mener oljemarkedet vil være mer enn mettet.

«Vi ser en klar nedsiderisiko for oljeprisen i 2020 på grunn av ekstrem tilbudsvekst. Vi tror fortatt ikke markedet erkjenner de positive effektene på råoljeetterspørselen som følge av de nye miljøkravene til shippingbransjen (IMO 2020). Men, dersom IMO-effekten på råoljeetterspørselen blir mindre enn ventet, kan det være nødvendig at Opec griper inn så tidlig som i første kvartal 2020 for å unngå ubalanser i oljemarkedet», skriver Tonhaugen.

Rystad tror fortsatt den globale etterspørselen vil bedre seg i andre halvår i år.

På den annen side, advares det om at handelskonflikten mellom USA og Kina, samt svake produksjons- og handelsindikatorer ellers, kan begrense etterspørselsveksten om ikke en løsning på handelskrigen materialiserer seg.

«Følgelig kan markedet sende oljeprisen nedover før 2020. På nåværende tidspunkt er det kun uplanlagte nedstengninger (av oljeproduksjon, red.anm.) i størrelsesorden 1,0 millioner fat per dag som kan gi noe strammere marked på kort sikt. Det sier seg selv at andre halvår 2019 vil bli særdeles spennende», skriver analysesjefen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.