Oljeprisen har steget jevnt og trutt den siste tiden, og handles nær de høyeste nivåene på syv år – altså siden den store kollapsen i 2014 som preget industrien i flere år. Oppgangen i etterspørselen skyldes hovedsakelig innhentingen i verdensøkonomien etter pandemien.

Men prisstigningen for olje blekner i forhold til det som har skjedd i andre deler av energimarkedene.

Gass- og kullprisene har også løpt løpsk de siste månedene, i det mange allerede karakteriserer som en «energikrise.» Det Internasjonale energibyrået IEA nøler ikke med å ta det ordet i bruk, og sier i sin ferske oljemarkedsrapport at de høye prisene på gass og kull nå er med på å øke etterspørselen etter olje.

– Den pågående energikrisen har ført til en overgang til olje som kan styrke etterspørselen med 500.000 fat per dag sammenlignet med normale forhold, skriver byrået i rapporten som publiseres torsdag morgen.

Bruken av olje øker i kraftproduksjonen og i energiintensiv industri, skriver byrået.

Jekker opp anslagene

IEA, som så sent som onsdag publiserte sin omfattende årlige energirapport World Energy Outlook (WEO) og advarte om utilstrekkelige investeringer i fornybar energi, oppjusterer nå sine kortsiktige anslag for oljeetterspørselen:

  • IEA forventer nå en økning på 5,5 millioner fat per dag i år, til 96,3 millioner fat per dag – 170.000 fat per dag mer enn i forrige måneds rapport
  • Så øker etterspørselen med ytterligere 3,3 millioner fat per dag neste år, til 99,6 millioner fat per dag. Det er 210.000 fat per dag mer enn sist

Det betyr også at oljeetterspørselen så vidt vil overstige nivået i 2019, altså før pandemien førte til en sterk nedgang i forbruket i 2020. Det er ikke lenge siden IEA mente dette først ville skje i 2023.

Og selv om produsentalliansen OPEC+ øker produksjonen gradvis og USA også vil øke sitt bidrag etter plattformene settes i drift igjen etter uværet i Mexico-gulfen nylig, mener IEA at markedet vil holde seg stramt på kort sikt.

– Oljeprisene stiger til de høyeste nivåene på flere år i takt med at mangelen på naturgass, lng (flytende naturgass, red.anm.) og kull styrker etterspørselen for olje, hvilket kan føre til at underskuddet i markedet vedvarer minst ut året, skriver IEA torsdag.

Byrået understreker at økningen i produksjonen til OPEC+ er mindre enn det forbrukerlandene skulle ønsket seg. USAs president Joe Biden har blant annet gått ut og bedt om en betydelig økning i oljeproduksjonen.

Dessuten er lagrene i OECD-landene på sitt laveste siden begynnelsen av 2015, påpeker IEA. De vil fortsette å minske fremover, og IEA sier rett ut at det vil bli behov for økte investeringer for å møte etterspørselen som kommer lenger inn i fremtiden.

Maner til rask fornybaropptrapping

IEA gjentar også et poeng fra den store WEO-rapporten som ble publisert onsdag: Det som investeres i oljeproduksjon akkurat nå, er kompatibelt med et markedsbilde der etterspørselen er stabil eller fallende. Dersom man skal nå klimamålene og samtidig møte verdens energibehov, er det derfor behov for masse investeringer i fornybar energi.

– Det må skje raskt, ellers blir det turbulens i de globale energimarkedene fremover, skriver IEA.

I WEO-rapporten kom IEA med det byrået selv beskriver som «sterke advarsler» mot dagens politikk og den retningen den fører verden. Investeringene i ren energi er ifølge IEA altfor små, spesielt i den fattige delen av verden. Koronaen har forverret situasjonen, og særlig fattige land har mer enn nok med å håndtere pandemien, og lite penger til å investere i fornybar energi.

Resultatet er at tross fremgangen for sol og vind, har verdens forbruk av kull steget i år, og økningen av CO2-utslipp ligger i år an til å bli den nest største i historien.

For første gang anslår IEA i sine årlige prognoser at oljeetterspørselen på et tidspunkt vil nå toppen, uavhengig av scenarioene som studeres. Men når det skjer, varierer sterkt: Ikke før midten av 2030-tallet med dagens politikk, men ti år før dersom myndigheter verden rundt lever opp til det de hittil har lovet på klimafronten. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.