Det amerikanske energidepartementet (EIA) kutter i sine oljeprisestimater, ifølge den månedlige rapporten departementet la frem tirsdag kveld.

  • EIA anslår at et fat med nordsjøoljen Brent vil ha en gjennomsnittlig pris på 51 dollar per fat i 2017. Det er en nedgang på to dollar per fat fra forrige prognose.
  • I 2018 venter EIA at oljeprisen i snitt vil ligge på 52 dollar per fat. Det er et kutt på fire dollar per fat fra EIAs forrige anslag.

I juni har oljeprisen i snitt ligget på 46 dollar per fat, ifølge rapporten. Det er fire dollar lavere enn i mai, og den laveste snittprisen i en måned siden november i fjor. EIA anslår også at prisen på den amerikanske WTI-oljen vil være lavere enn det tidligere har sett for seg. Prognosen for WTI-oljen er et gjennomsnitt på 49 dollar per fat i år, og 50 dollar per fat til neste år.

Onsdag noteres et fat med nordsjøoljen Brent til 48,28 dollar, mens WTI-oljen noteres til 45,88 dollar per fat.

Venter rekordhøy produksjon

– En reduksjon i oljeprisanslagene på mellom to og fire dollar per fat for 2017 og 2018 vil gjøre det mindre lønnsomt for noen amerikanske produsenter å bore etter olje, sier fungerende direktør Howard Gruenspecht i EIA.

Dersom oljeprisen utvikler seg svakere, kan det føre til noe kutt i den amerikanske skiferoljeproduksjonen neste, påpeker han.

– Men den årlige årlige produksjonen er fortsatt på vei til å nå rekordhøye nivåer i 2018, sier Gruenspecht.

EIA ser for seg at den amerikanske produksjonen av råolje vil være på 9,3 millioner fat per dag i år. Neste år venter energidepartementet en produksjon på 9,9 millioner fat per dag.

– Det vil være den største årlige produksjonen i amerikansk historie, og overgår den forrige rekorden på 9,6 millioner fat per dag i 1970, heter det i rapporten.

Flere kutter i prognoser

Flere meglerhus har også kuttet i sine oljeprisprognoser den siste uken. Meglerhuset Barclays satte nylig ned sitt anslag for oljeprisen på kort og mellomlang sikt. Barclays ser nå for seg en oljepris på 55 dollar per fat i 2020. Mellom 2021 og 2025 tror meglerhuset at oljeprisen skal stige, og innen 2025 tror det at prisen har nådd 70 dollar per fat.

Også Goldman Sachs har kuttet anslagene. Meglerhuset ser for seg en tre måneders gjennomsnittlig pris på 47 dollar per fat for amerikansk WTI-olje. Tidligere hadde Goldman Sachs et estimat på 55 dollar per fat.

Venter økning i andre halvår

I forrige uke så også Nordea Markets seg nødt til å senke sine prognoser.

Nordea Markets ser for seg en gjennomsnittlig oljepris på 53 dollar per fat i år. Tidligere var prognosen en snittpris på 60 dollar per fat i 2017.

I 2018 venter meglerhuset en oljepris på 60 dollar per fat, ned fra tidligere 65 dollar per fat. Også i 2019 er prognosen tatt ned med fem dollar per fat, fra 70 til 65 dollar per fat. Fra 2020 og fremover venter Nordea Markets en oljepris på 70 dollar per fat.

«Selv om vi har nedjustert de kortsiktige estimatene for oljeprisen tror vi fortsatt på en økende oljepris gjennom andre halvår 2017, ettersom vi venter en betydelig nedgang i oljelagrene i perioden», heter det i oppdateringen fra Nordea Markets.

Tøff sommer

Markedet er preget av bekymringer for at økt globalt tilbud vil kompensere for produksjonskuttet til Opec og Russland, melder Bloomberg News. Samtidig er det også bekymring knyttet til den amerikanske produksjonen av skiferolje.

– Svingningene i markedet vil fortsette. Det er fortsatt et tilbudsoverskudd og potensiale for videre svekkelse. Investorer må se en sterk amerikansk etterspørsel, hvis ikke vil det fortsatt være press på nedsiden, sier analytiker David Lennox i Fat Prophets.

Oljeprisen har hittil i sommer vært under press, både som følge av amerikanske oljelagertall og nyheter om global oljeproduksjon. Både produksjonen i Libya og Nigeria har økt de siste månedene. Siden begynnelsen av juni har Brent-prisen falt med seks prosent. De siste tre månedene er prisen ned 16 prosent.(Vilkår)